Intencje Mszalne

    INTENCJE  MSZALNE
od  3 sierpnia   do 9 sierpnia


 
Poniedziałek

17.30 - za rodziców Stefanię i Ryszarda Rumińskich

18.00 - za Marię, Krystynę i Wincentego Murasiewiczów

----------------------------------------------------------------

 Wtorek

17.30 - za Hieronima Bukowskiego z ofiar uczestników pogrzebu

18.00 - za  Krystynę Karpińską z ofiar uczestników pogrzebu

---------------------------------------------------------------

 Środa

17.30 - za Irenę Malinowską z ofiar uczestników pogrzebu

18.00 - za Jadwigę Jurczyk z ofiar uczestników pogrzebu

----------------------------------------------------------------

Czwartek

9.30   - za Piotra Stasiaka z ofiar uczestników pogrzebu

18.00  - za †  Stanisława Wiśniewskiego, Wandę Chawicz-Sawę, jej dzieci Krystynę, Jakuba i Katarzynę

---------------------------------------------------------------

Piątek

17.30   - za   Alinę Sobolewską z ofiar uczestników pogrzebu

18.00  - za  Juliana Bronowskiego z ofiar uczestników pogrzebu

-----------------------------------------------------------------

 Sobota  

17.00 - ślub Pauli Mariańskiej i Piotra Wesołowskiego 

18.00 - o Boże błogosławieństwo dla Ewy i Dariusza Brzozowskich z okazji 25 rocznicy ślubu

---------------------------------------------------------

Niedziela 

8.00 - za Jadwigę, Józefa, Ryszarda Wydrych i Ryszarda Dmochowskiego

9.30 - za Hieronima Przybyszewskiego i syna Zdzisława Przybyszewskiego, rodziców Przybyszewskich, Mieczysława Przybyszewskiego, dziadków oraz rodziców Jana i Stefanię Klimkiewicz, Edmunda i Henryka

11.00 - Msza święta w intencji parafian

16.00 - za Andrzeja Olszynę w 3 rocznicę śmierci, Janinę i Stefana Klon