DUSZE CZYŚĆCOWE WYPROSZĄ WSZYSTKO


Od wielu lat praktykuję modlitwę za dusze czyśćcowe i jestem przekonany o jej niezwykłej skuteczności.

 


Jak to się zaczęło? Zupełnie przypadkowo, choć chyba słusznie twierdzą ci, którzy mawiają, że w życiu nie ma przypadków. Kiedy uczęszczałem do szkoły podstawowej, na jednej z lekcji języka polskiego omawialiśmy czytankę o chłopcu, który uratował życie zranionemu krukowi. Kruk ów w podzięce, zdradzając tajemnicę, że jest królem kruków, podarował chłopcu trąbkę. Ilekroć będzie on w niebezpieczeństwie, może zagrać na niej i wówczas wszystkie kruki świata zlecą się na pomoc. Po tej lekturze zrodziło się w mojej duszy zazdrosne, choć szczere pragnienie – szkoda, że nie mam takiej trąbki. Kilka tygodni później usłyszałem z ust proboszcza mojej parafii słowa, które padły na przygotowany przez tę pozornie nie mającą znaczenia czytankę grunt. Ksiądz cytował jedną ze świętych, która miała powiedzieć, że nie ma takiej prośby, która nie byłaby wysłuchana przez Pana Boga, jeśli jest ona zanoszona za przyczyną dusz w czyśćcu cierpiących To dziwnie korespondowało z omawianą czytanką... Zapamiętałem te słowa na całe życie.

 

 


Zacząłem praktykować modlitwę za dusze czyśćcowe, przekonując się z czasem coraz bardziej o słuszności słów owej świętej. Już jako chłopiec regularnie odmawiałem różaniec w ich intencji. Podobnie czyniłem przez cały okres szkoły średniej i w końcu przez czas studiów seminaryjnych. Mogę spokojnie powiedzieć, że do dnia dzisiejszego było tylko kilka takich dni, kiedy nie pamiętałem o modlitwie za nie.

 


Nowy okres modlitwy rozpoczął się wraz ze święceniami kapłańskimi. Nie wiem, jak inni kandydaci przeżywają moment kulminacyjny święceń, kiedy to wspólnota śpiewa Litanię do Wszystkich Świętych, dla mnie był to moment ofiarowania mego kapłaństwa duszom czyśćcowym. Przez kolejne lata nie szczędziłem modlitwy, a przede wszystkim ofiary Mszy św. Nie znaczy to, że moje kapłaństwo było i jest łatwe – wręcz przeciwnie – jest trudne, ale jednocześnie nie brak mi nigdy znaków pomocy ze strony dusz czyśćcowych. Nigdy nie oczekiwałem jakichś szczególnych czy wyjątkowych doznań; widzę jednak, że ich wstawiennictwo ma niezwykłą moc i z całą pewnością mogę POTWIERDZIĆ słowa usłyszane przed ponad 30 laty. Od kilku lat regularnie praktykuję również modlitwę za umierających, która jest niezwykle miłą Panu Bogu. Nie jest istotne, czy znamy tego umierającego czy jest to dla nas ktoś z drugiego końca świata. Śmierć dla człowieka, nawet wierzącego, jest momentem szczególnym w życiu. Codziennie umiera wiele osób, które przez całe swoje życie nigdy nie myślały o Panu Bogu albo które z Nim walczyły. To właśnie w momencie śmierci dokonuje się decydujący wybór człowieka co do wieczności.

 


Nie zapominajmy więc o umierających, nie szczędźmy im pomocy i modlitwy, a oni z całą pewnością nie będą o nas zapominać po przekroczeniu progu śmierci. To właśnie w jednym z artykułów w numerze 4-2004 Miłujcie się! była mowa o obecności przy naszej śmierci tych, którym pomogliśmy w zbawieniu, bez względu na to, czy ich kiedykolwiek spotkaliśmy, czy może nigdy nie mieliśmy z nimi bezpośredniego kontaktu.

 

Praktykując modlitwę za umierających, w szczególności za zatwardziałych grzeszników, musimy jednak okazać wiele czujności, szatan bowiem szuka zemsty. Rzeczywiście zachowuje się jak „ryczący lew”, bo w tym decydującym momencie, z powodu nawrócenia grzesznika traci łup, nad którym pracował przez całe lata.

 


Wszystkich, którzy pragną się przekonać o skuteczności modlitwy za zmarłych, namawiam do jej praktykowania. Sam bowiem jestem po wielu latach całkowicie do tego przekonany. Co więcej, to modlitwa za dusze czyśćcowe nadała sens memu życiu kapłańskiemu. Nie zapominajmy o zmarłych, nie zapominajmy o duszach czyśćcowych, a sami się przekonamy, że dzięki ich wstawiennictwu możemy dokonać cudów. Nie oczekujmy spektakularnych wizji czy ingerencji w nasze życie, lecz dostrzegajmy ich pomoc w życiu codziennym; uczmy się miłości do nich, a one również będą nas obdarzać szczególną miłością. Między nami a nimi zionie przepaść momentu śmierci, ale można ją zawsze przekroczyć przez pomost miłości.

 


Świadectwo z czasopisma „Miłujcie się”

Dodano: 2014-11-23 09:53:35

UROCZYSTOŚC CHRYSTUSA KRÓLA


23 listopada 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

 


Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

 


ALEJKA NA CMENTARZU


Układanie alejki rozpocznie się najprawdopodobniej w tym tygodniu. Taca z niedzieli 9 listopada na alejkę na cmentarzu wyniosła 1 009,60 zł. Dziękuję za dwie ofiary bezimienne po 100 zł.

Ofiary złożyli również:


Ewa Janusz Klatko - 50 zł.


Irena Siemiątkowska z Nowego Garwarza - 50 zł


Kazimierz Knaga - 40 zł


Irena Zabłocka - 20


Jadwiga Koszela - 20 zł.


Marianna i Antoni Kowalscy - 20 zł.


Na ten cel zebraliśmy dopiero 7079,60 zł.

 

Proszę o składanie ofiar.


Ofiary na ten cel można wpłacać również na konto parafialne z dopiskiem „Alejka na cmentarzu”. Nr konta bankowego
82 8229 0005 0000 1044 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Glinojecku

 


Dziś na Mszy św. o godz. 16.00 w naszym Kościele rozpocznie się „Cecyliada”. Dalsza część świętowania odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku - XXI Spotkanie z Muzyką Religijną.

 

 

 

 


We wtorek  po Mszy św. o godz. 16.30 spotkanie Rady Duszpasterskiej.

 

 


PODZIĘKOWANIA:


Serdecznie dziękuję panu Adamowi Nowakowskiemu, z Glinojecka, który prowadzi Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Wapnopol za ufundowanie dla parafii profesjonalnej, kolorowej drukarki. Dzięki temu urządzeniu będzie drukowana cotygodniowa gazetka parafialna oraz inne pomoce duszpasterskie.


 

Dziękuję zespołowi „Moja Rodzina” za oprawę muzyczną Wieczoru uwielbienia”.

 


Składam najserdeczniejsze życzenia panu organiście z chórem parafialnym, zespołowi „Moja Rodzina", zespołowi "Ichtis", scholi dziecięcej, Orkiestrze Strażackiej. Niech Dobry Bóg za wstawiennictwem św. Cecylii wspiera Was w przybliżaniu ludzi do zbawienia i wzbogacaniu Liturgii, przez wasz śpiew i muzykę.

 

 

 


Wkrótce, 27 listopada, będziemy obchodzić rocznicę podarowania nam przez Niebo Cudownego Medalika. Matka Boża, objawiając się świętej Katarzynie Laboure w 1830 r, powiedziała: „Każ wybić ten medalik. Ci, którzy będą go nosić, otrzymają wielkie łaski".

 

 


Łaski, jakich doświadczają czciciele Maryi, są niezliczone: ratunek przed śmiercią, przed rozbiciem rodziny, wyswobodzenie z alkoholizmu, a przede wszystkim nawrócenie. Mocy Niepokalanej doświadczał św. Maksymilian Maria Kolbe, który wybrał go jako jeden z najskuteczniejszych środków apostolskich. Tak, Bóg wybrał ten prosty medalik, by uczynić z niego klucz do skarbnicy łask. Jednak wciąż jest wiele osób, które go nie znają.

 


Dlatego każdy, kto sięgnie po „Nasz Dziennik" w czwartek, 27 listopada 2014 roku, otrzyma Cudowny Medalik. Dołączone w tym dniu do dziennika medaliki pochodzą od Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa i wcześniej zostały tam poświęcone. Informacje o łaskach, jakie spływają na tych, którzy go z ufnością noszą na szyi, zamieścimy w sobotnio - niedzielnym „Naszym Dzienniku”, 22-23 listopada 2014 roku. Zachęcam, abyśmy w te dni zaopatrzyli się w „Nasz Dziennik”. Pamiętajmy także o swoich rodzinach i najbliższych.

 

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


24 XI – św. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter i jego Towarzysze, męczennicy wietnamscy; w tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

 


Apel policji - ostrzeżenie przed oszustami


Osoby starsze wciąż stają się ofiarami oszustów. Przestępcy wykorzystując łatwowierność, i ufność starszych osób często zabierają im oszczędności całego życia. Przestępcy posługują się różnymi „legendami” i metodami mającymi uwiarygodnić ich, jako członków rodziny osób pokrzywdzonych. Cały proceder inicjowany jest rozmową telefoniczną sprawcy pełniącego rolę tzw. „telefonisty".


Metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się za krewnego. Dzwoni do ofiary mówiąc, że jest np. jej wnukiem lub synem. Tak prowadzi rozmowę by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszuści, to nie tylko mężczyźni! Pod pozorem niepowtarzalnej okazji lub nagłego nieszczęścia (np. wypadku samochodowego, porwania, choroby) zwraca się z prośbą o pomoc finansową. Często oprócz gotówki sprawcy nakłaniają osobę oszukiwaną do wydania im również wartościowej biżuterii. Oszust prosi o przygotowania gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na konto bankowe albo nawet na wspólne wyjście do oddziału banku, aby wypłacić pieniądze z konta.


Oszuści modyfikują metody swoich działań, wprowadzając nowe elementy opowiadanych historii. W ostatnim czasie podszywają się również za policjantów. Ostrzegamy - oszust stara się zdobyć nasze zaufanie, wpływa na emocje i prosi o dyskrecję. Wykonuje wiele połączeń telefonicznych, by wywołać presję na ofierze i uniemożliwić jej skontaktowanie się z rodziną oraz potwierdzenie informacji, na przykład o rzekomym „wypadku". Policja nigdy nie poprosi państwa o udostępnienie własnych oszczędności aby je wykorzystać do podjętych działań mających na celu ujęcie oszusta.


Pamiętaj!


1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi.


2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.


3. Zawsze potwierdzaj prośbę o pomoc, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.


4. Wszelkie telefoniczne prośby, w tym z zagranicy o pomoc, grożą utratą pieniędzy.


5. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję (nr tel. 997 lub 112)

Dodano: 2014-11-22 18:47:31

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


16 listopada 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać przede wszystkim w sobie, ale też może nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazująca to, co rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu. Zachęcamy zatem do nabywania czasopism religijnych również przy wyjściu z kościoła.

 


Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie, abyśmy łączyli jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się.

 


W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

 

 

 

W sobotę 22 listopada w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy na - Wieczór Chwały Jezu Ty jesteś Królem".  Modlitwę rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą św. o dary Ducha Świętego by otrzymać światło potrzebne do okazania Jezusowi należnej czci i posłuszeństwa. Będzie okazja skorzystania z sakramentu pojednania. Już teraz módlmy się by Król Najwyższy przybył z wielką mocą.

 


UWIELBIAJMY PANA I KRÓLA, KTÓRY DO NAS PRZYJDZIE.

 


Za tydzień, 23 listopada, będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla, którą  wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XI encykliką "Quas Primas" z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanawiająca tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.

 


Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 


Na tę uroczystość zapraszamy całe rodziny z dziećmi. Po Mszach św. będzie indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem rodzin. Dzieci przyniosą przygotowane na katechezie proporce z napisem

CHRYSTUS KRÓL

 


Proszę by na to święto przygotowały śpiewy wszystkie zespoły i chór parafialny. Chcemy jak najlepiej uczcić Króla Królów.

 


Za tydzień na Mszy św. o godz. 16.00 w naszym Kościele rozpocznie się Cecyliada. Dalsza część świętowania odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku - XXI Spotkanie z Muzyką Religijną.

 

 


ALEJKA NA CMENTARZU


W listopadzie będzie wyłożona kostką alejka główna na cmentarzu 100 m długości. Koszt wyniesie ok. 20 tys. złotych. Na ten cel zebraliśmy 1 listopada 3 916 zł. Natomiast 2 listopada zebraliśmy 1 754 zł. Razem 5 670 zł. Jest to dopiero jedna czwarta potrzebnej kwoty. Przez cały listopad będziemy nadal zbierali ofiary na ten cel. Proszę aby każda rodzina złożyła ofiarę od 30 do 50 zł. Wygląd cmentarza świadczy o tych, którzy pochowali tam swoich najbliższych. Proszę o składanie ofiar na ten cel.


Ofiary na ten cel można wpłacać również na konto parafialne z dopiskiem „Alejka na cmentarzu”.

Nr konta bankowego 82 8229 0005 0000 1044 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Glinojecku.

 


Na pomoc Kościołowi w potrzebie zebraliśmy 281,54 zł. Bóg zapłać za wsparcie biednych.

 

 


PRÓBY I SPOTKANIA:

 


W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.

 


Zapraszamy wszystkich chętnych i odważnych do czynnego zaangażowania się w Eucharystię poprzez czytanie Słowa Bożego. Spotkanie chętnych , którzy chcieliby się włączyć w tę posługę odbędzie się w piątek  21 listopada o godzinie 17.30 w kaplicy.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym;


18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości;


19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza;


20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary;


22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

 


OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone: małżonkom lub osobom nie pozostającym w związkach małżeńskich. Oczekujemy, że osoby te będą posiadały odpowiednie warunki bytowe i zapewnią właściwą opiekę i rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny minimum jednego dziecka. Oferujemy:


1)bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;


2)wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej;


3)miesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;


4)wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz korzystanie z poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego, terapeutycznego.


Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt:


- osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 1 piętro, pokój nr 102

- telefoniczny na Nr tel. 23 672-52-16


- e-mail: 
cpr_ciech@ciechanow.powiat.pl.
  

Dodano: 2014-11-15 20:28:40

WDZIĘCZNOŚC DUSZ CZYŚCOWYCH

 

 


Katarzyna Emmerich mówi: To, co ktoś dla dusz czyśćcowych czyni, czy modli się za nie, czy ofiaruje cierpienie, zaraz mu to wychodzi na korzyść i wtedy one są bardzo zadowolone, szczęśliwe i wdzięczne. Kiedy za nie ofiaruję moje cierpienie, wtedy one modlą się za mnie.

 

 


Anna Maria Lindmayr: Żaden okres mojego życia nie był dla mnie tak szczęśliwy i bardziej błogosławiony niż czas, który spędziłam z duszami i dla dusz czyśćcowych. Bóg wspaniałomyślnie nagradza miłość do dusz czyśćcowych i tą drogą najprędzej pomaga nam w cnotach i doskonałościach, ponieważ te dusze leżą Mu bardzo na Sercu, dlatego że są najbiedniejsze i same już sobie pomóc nie mogą.

 


Święty proboszcz z Ars także mówi: O, gdyby wiedziano, jak wielką moc posiadają te dusze nad Sercem Bożym i jakie łaski można za ich wstawiennictwem uzyskać, nie byłyby tak bardzo opuszczone. Kiedy uprosić chcemy u Boga prawdziwy żal za nasze grzechy, zwróćmy się do dusz czyśćcowych, które od tak wielu lat żałują za swe grzechy w płomieniach ognia czyśćcowego. Trzeba się dużo za nie modlić, aby i one modliły się dużo za nas.

 


Św. Katarzyna z Bolonii (zm. 1463) wyjaśnia: Często to, co przez Świętych w Niebie uzyskać nie mogłam, otrzymałam natychmiast, kiedy zwróciłam się do dusz w Czyśćcu. Przyczyną tego - podaje Anna Maria Lindmayr - nie jest to, że nas dusze czyśćcowe wysłuchały, ale to, że Bóg nas wysłuchał ze względu na Jego Miłość do tych biednych dusz, które Bóg bardzo kocha.

 

Skoro w czasie czytania tych rozważań poznaliśmy, jak wielkie nieszczęścia powodują grzechy, także te tylko powszednie, wzbudzić powinniśmy mocne postanowienie zwalczania naszych słabości i błędów. Przeżywajmy dlatego każdy dzień w świadomości obecności Jezusa w nas i z wdzięcznością pamiętajmy o Jego ukrytej w Tabernakulum Miłości, gdzie nieraz jest tak bardzo opuszczony, abyśmy w ten sposób napełnieni zostali Jego wszystko obejmującą Miłością i w Nim zupełnie się zmienili. Będąc tak wewnętrznie z Bogiem zjednoczeni, będziemy mogli także ofiarować więcej tym, którzy sami sobie już pomóc nie mogą, duszom czyśćcowym.

 


Jest jeszcze jeden, bardzo prozaiczny powód, dla którego warto modlić się za zmarłych. Jezus powiedział: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12). Śmierć jest jedyną pewną sprawą w naszym życiu. Każdy z nas wcześniej czy później będzie musiał przejść przez tę ciasną bramę. Kto wie? Może i my wówczas będziemy potrzebować wstawiennictwa. Może szczególnie tych, którym teraz możemy pomóc naszą modlitwą.

 


„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy również po śmierci".


Św. Ambroży

Dodano: 2014-11-15 18:50:53

Dodano: 2014-11-12 12:18:32
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 16