NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ


22 MAJA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego - jednego Boga w Trójcy Osób.


Przez wszystkie dni maja trwa w naszym kościele o godz. 17.30 wspólna modlitwa maryjna. Zachęcamy do udziału w niej.

 


We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest to również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństwa majowego. Zachęcamy też wszystkich parafian do indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w intencji naszych sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześladowania.

 

 
W czwartek, 26 maja będziemy obchodzić


uroczystość

 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 


Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte zostaną odprawione o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.

 
Po Eucharystii o godz. 11.30 wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. Prosimy o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów i trasy procesji. Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i te trochę młodsze i starsze zapraszamy do sypania kwiatków.

 
Ze względu na remont ulicy Fabrycznej, trasa procesyjna podczas uroczystości Bożego Ciała będzie następująca: wyjście z kościoła, ul. Kościelna, ul. Płocka, ul. Bema, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Parkowa, ul. Słoneczna, ul. Płocka, ul. Kościelna. Zakończenie procesji przed kościołem.


Prosimy o przygotowanie ołtarzy w następujących miejscach:


Ołtarz 1: przy strażnicy (przygotowują mieszkańcy ul. Fabrycznej, ul. Bema, ul. Spokojnej, bloków przy ul. Polnej 2A i ul. Polnej 2B oraz ul. Wiejskiej);


Ołtarz 2: przy posesji Państwa Orymowskich - teren wjazdu na stadion (przygotowują mieszkańcy bloków przy ul. Polnej i Południowej, oraz domków jednorodzinnych przy ul. Polnej);


Ołtarz 3: przy posesji Państwa Wojciechowskich (przygotowują mieszkańcy domków jednorodzinnych przy ul. Południowej oraz ul. Płockiej);


Ołtarz 4: na ul. Parkowej, teren z tyłu Banku Spółdzielczego w Glinojecku - obok kiosku (przygotowują mieszkańcy ul. Parkowej, ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Targowej).

 
Prosimy wszystkich mieszkańców o włączenie się w przygotowania wyznaczonych ołtarzy !!!


Przypominamy, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej.

 


W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze świętem naszych mam. O naszych mamach w tym uroczystym dniu będziemy pamiętać w modlitwie.


W dzisiejszą niedzielę na sumie Pomódlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmują Komunię Świętą i za siebie, prosząc o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem obecnym w Eucharystii.

 


W Białym tygodniu dzieci będą przychodziły na mszę św. o godz. 17.00. Jest to czas, w którym dzieci umacniają więź z Jezusem eucharystycznym.W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego. Przez cały sobotni dzień będzie nam towarzyszyć modlitwa o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


26 V - św. Filip Nereusz, kapłan i założyciel zakonnego zgromadzenia oratorianów (filipinów), odznaczający się wielką miłością bliźniego, ewangeliczną prostotą i radosną służbą Bogu.

 

 

Msza św. za zmarłych, a w szczególności co mają cierpieć do dnia sądu, będzie odprawiona 25 maja o godz. 17.00. Dziękuję za ofiary składane na te Msze św. za zmarłych.

 

 


 
Badania. W dniu 03.06.2016 r. (piątek) od godz. 14.00 w przychodni lekarskiej przy ulicy Targowej 6 w Glinojecku odbędą się badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG nerek, USG płuc oraz echo serca. Badania wykonane są na profesjonalnym nowym aparacie USG DOPPLER COLOR. Badania są odpłatne. Cena jednego badania wynosi 55 zł. Badania przeprowadza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Chyby. Bliższe informacje w przychodni.


 
REALNA OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII

 
ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS

 
POŚRÓD NAS

 


Według nauki Soboru Watykańskiego II żadna „społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii; od niej zatem trzeba zacząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty” (DK 6). Eucharystia jest wyjątkowym sakramentem. W nim bowiem prawdziwie obecny jest Jezus Chrystus, którego można adorować. Sakrament ten jest dla nas pokarmem przyjmowanym w Komunii św. Eucharystia uobecnia również zbawczą ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa.

 


SAKRAMENT REALNEJ OBECNOŚCI CHRYSTUSA


Przez wcielenie Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Przez ustanowienie Eucharystii Jezus - prawdziwy Bóg i człowiek prawdziwy - jest w szczególny sposób obecny wśród nas.


Kiedy Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament? 1 Kor 11,23-27


Ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu miało miejsce w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wspomina o tym św. Paweł, a także św. Mateusz, Marek i Łukasz. Ten ostatni zaznacza, jak bardzo Chrystus pragnął uczestniczyć w uczcie paschalnej, aby ustanowić sakrament swojej obecności, sprawiający nasze najgłębsze zjednoczenie z Nim. Powiedział do apostołów: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15).


Dlaczego Eucharystię można nazwać sakramentem obecności Chrystusa? J 6,32-35. 48-52


- Obecność "prawdziwa, rzeczywista
i substancjalna"


Pod postaciami chleba i wina obecny jest w najprawdziwszy sposób sam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jest On obecny, jak uczy Kościół, "prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie". (Por. Sobór Trydencki: DS 1651; KKK 1374).


-Nie jest to obecność symboliczna


Co znaczy, że obecność Chrystusa w Eucharystii nie jest symboliczna, lecz realna?


Kościół posługuje się różnymi symbolami przypominającymi Jezusa Chrystusa, do których można zaliczyć obrazy, ikony, figury, a także krzyż. W tych wizerunkach Chrystus nie jest jednak realnie obecny, tak jak w Eucharystii. Wizerunki Chrystusa są tylko symbolami, znakami mówiącymi nam o Nim, o wydarzeniach z Jego życia, o Jego śmierci itp. w zależności od tego, co nam przedstawiają. Eucharystii jednak nie można rozumieć jako symbolu. Trzy określenia używane przez Kościół: "prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie" (por.  KKK 1374), podkreślają realność obecności naszego Zbawiciela. To, co nazywamy nieraz chlebem i winem konsekrowanym, nie jest tylko symbolem, który przypomina nam o Chrystusie, lecz zasłoną zakrywającą Zbawiciela, obecnego pośród nas w absolutnie realny sposób.

— Jezus Chrystus obecny jest "substancjalnie"
 

 

Dodano: 2016-05-21 16:32:29

Ze względu na remont ulicy Fabrycznej, trasa procesyjna podczas uroczystości Bożego Ciała będzie następująca: wyjście z kościoła, ul. Kościelna, ul. Płocka, ul. Bema, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Parkowa, ul. Słoneczna, ul. Płocka, ul. Kościelna. Zakończenie procesji przed kościołem.


 
Prosimy o przygotowanie ołtarzy w następujących miejscach:


 Ołtarz 1: przy strażnicy (przygotowują mieszkańcy ul. Fabrycznej, ul. Bema, ul. Spokojnej, bloków przy ul. Polnej 2A i ul. Polnej 2B oraz ul. Wiejskiej);

Ołtarz 2: przy posesji Państwa Orymowskich – teren wjazdu na stadion (przygotowują mieszkańcy bloków przy ul. Polnej i Południowej, oraz domków jednorodzinnych przy ul. Polnej);

Ołtarz 3: przy posesji Państwa Wojciechowskich (przygotowują mieszkańcy domków jednorodzinnych przy ul. Południowej oraz ul. Płockiej);

Ołtarz 4: na ul. Parkowej, teren z tyłu Banku Spółdzielczego w Glinojecku – obok kiosku (przygotowują mieszkańcy ul. Parkowej, ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Targowej).


Prosimy wszystkich mieszkańców o włączenie się w przygotowania wyznaczonych ołtarzy !!!
Dodano: 2016-05-19 18:48:32

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

15 MAJA 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru o godz. 17.30 spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 9.30 i 17.00.W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. Msza Święta o godz. 17.00, od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
W kolejny czwartek tj. 26 maja, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W celu przygotowania jej obchodów, zwłaszcza procesji do czterech ołtarzy zapraszamy Radę Duszpasterską i liderów grup parafialnych na spotkanie we wtorek o godz. 18.30.Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej w poniedziałek, środę i czwartek o godz. 17.30Spowiedź dzieci i rodziców przed uroczystością I Komunii św.


Piątek -  od godz. 17.30
 
Sobota - od godz. 9.00 do 9.30 i od godz. 17.30 do 18.30W tym tygodniu patronują nam:


16 maja -  św. Andrzej Bobola, jezuicki kapłan, wspaniały duszpasterz, gorliwy kaznodzieja i spowiednik, którego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary, dla której złożył swoje życie w ofierze; patron naszej Ojczyzny.
Dodano: 2016-05-17 17:38:53

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


8 MAJA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje.

 


Jutro także rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, którą przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę. Zachęcamy do uczestnictwa w tej specjalnej modlitwie o wylanie darów Ducha Pocieszyciela, którą odprawiać będziemy o godz. 17.30, połączoną ze śpiewem litanii loretańskiej.

 


W piątek przypada 99. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 35. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia NMP Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją o godz. 17.30.

 


W 2017 r. obchodzić będziemy 100. rocznicę objawień fatimskich. To będzie doniosłe wydarzenie, które - jak wierzymy - stanie się czasem wylania szczególnych łask. Jak dobrze przygotować się do tego jubileuszu? Drogą jest współpraca z Niebem w wypełnianiu się wielkich obietnic przekazanych przez Matkę Bożą.

 


Chcielibyśmy przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie przed i podczas Mszy Świętej można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.

 


Przygotowanie dzieci do I komunii św. we wtorek i czwartek o godz. 17.30.


Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00.


Proszę by na ławkach przy konfesjonałach siadały tylko osoby, które chcą skorzystać z sakramentu pokuty. Często osoby, które chcą się wyspowiadać myślą, że jest duża kolejka i nie podchodzą do konfesjonału. Drugi wzgląd to taki, że przy spowiedzi ważna jest dyskrecja. Nikt nie chciałby, aby osoby siedzące zbyt blisko słyszały rozmowę przy konfesjonale.

 

 
Jeżeli mamy wyznaczoną Mszę św. o godz. 18.00 to przyjdźmy trochę wcześniej by uczestniczyć także w nabożeństwie majowym, które rozpoczyna się o godz. 17.30. Matka Boska na pewno nam wynagrodzi jeśli oddamy jej cześć. Pamiętajmy, że śpiewając litanię adorujemy obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa i prosimy, by Maryja wstawiała się za nami.

 


Wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, w którym można uzyskać odpust jubileuszowy będzie w sobotę 14 maja o godz. 13.00. Koszt wyjazdu 15.zł.


Proszę o zapisywanie się chętnych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

 


Przyjaciele Radia Maryja z Dekanatu Strzegowskiego zapraszają na konsekrację świątyni p.w. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, wotum wdzięczności za pontyfikat Ojca św. Jana Pawła II do Torunia w środę 18 maja 2016 r. Zapisy i szczegółowe informacje telefonicznie u Kazimierza Piotrkowskiego z Ignacewa, nr. telefonu 513 587 056.

 

 
Kancelaria będzie czynna od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach proszę dzwonić na numer 500 210 541.

 


 Fatima - przestroga przed błędami świata.


Cały świat zadrżał, gdy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali Agca oddał strzały do Ojca Świętego Jana Pawła II. Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger powiedział: „Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji”.


Groźba odrzucenia Boga przez człowieka


W rok po zamachu, 13 maja 1982 r., Jan Paweł II w Fatimie, gdzie zawiózł śmiercionośną kulę wyjętą ze swojego ciała, powiedział: „W świetle miłości Matki rozumiemy całe przesłanie Pani Fatimskiej. Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga, świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności człowieka, odrzucenie Boga przez człowieka”.


Nawiązując do błędów, które Matka Boża na początku XX wieku w Fatimie wskazywała ludzkości, Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu zwracał uwagę na zagrożenie poszczególnych narodów i całego świata apostazją, czyli odchodzeniem od Boga, oraz degradacją moralną.

 
Trzy lata po zamachu, 25 marca 1984 r., Papież Polak spełnił fatimską prośbę, poświęcając Rosję Matce Bożej. Potem wprawdzie upadł bezbożny komunizm, który prześladował Kościół, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, jednak nie przestał pogłębiać się kryzys moralny świata, widoczny również w katolickiej części Europy, zbudowanej na korzeniach chrześcijańskich. Wkrótce Jan Paweł II wskazał, że światu grozi niebezpieczeństwo zastąpienia marksizmu inną formą ateizmu, który wychwalając wolność, zmierza do zniszczenia podstaw porządku naturalnego i moralności chrześcijańskiej.


Wobec pogłębiającego się w świecie kryzysu wartości, w 2003 r. w adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” Papież Polak napisał: „Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (nr 9).


Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: "Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 'Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym„ Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

 


Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” rozpoczął zbiórkę 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia - poinformował Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.


Podpisy może zbierać każdy – wśród rodziny, znajomych, w swojej wspólnocie, w kościele po Mszy Świętej, w czasie marszu, wycieczki, na ulicy i w domu. Listy do zbierania podpisów są wyłożone na stoliku przy gazetach.


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


9 V – św. Stanisław, biskup i męczennik, patron naszej Ojczyzny, dbający o powierzonych sobie wiernych, wspomagający ubogich i niewahający się wypomnieć królowi Bolesławowi Śmiałemu jego grzesznego postępowania;


14 V – św. Maciej, wybrany do grona dwunastu Apostołów po zdradzie Judasza, męczennik


 
Od 6 maja w polskich kinach można oglądać film


„Młody Mesjasz”.


To wyjątkowa opowieść o niezwykłych wydarzeniach z życia 7-letniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: „kim jestem?” Twórcy filmu przez lata konsultowali scenariusz z biblistami, by kreacja młodego Jezusa była wiarygodna. Od czasów „Pasji” nie było jeszcze filmu, który miałby szansę a tak poruszyć ludzkie serca jak Młody Mesjasz. Zachęcamy do wybrania się do kina.


 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych co pogardzali innymi przez pychę, będzie odprawiona 13 maja o godz. 17.00. Dziękuję za ofiary składane na te Msze św. za zmarłych.

Dodano: 2016-05-07 19:54:56

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA


1 MAJA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga.


Dzisiaj zapraszamy na pierwsze majowe nabożeństwo po Mszy św. o godz. 16.00.


Na wspólnym śpiewie litanii loretańskiej będziemy spotykać się codziennie o godz. 17.30 przed wieczorną Eucharystią.


 
Podczas dzisiejszej modlitwy maryjnej będziemy modlić się w intencji ludzi pracy. 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika. W tym roku przypada ono dzisiaj, czyli w niedzielę, która rangą jest ważniejsza niż to wspomnienie. W modlitwie będziemy prosić dobrego Boga, aby podejmowany przez ludzi pracy trud przynosił im osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia. Będziemy modlić się też za tych, którzy poszukują pracy, by spotykali życzliwych ludzi gotowych pospieszyć im z pomocą.
We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą. Msze Święte będą odprawione o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i 16.00.


Msza św. w intencji Ojczyzny

 
o godz. 11.30.
Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę i za Polaków w kraju i na emigracji. Zapraszamy na tę Mszę poczty sztandarowe ze Szkół oraz Strażaków. Z  okazji święta 3 Maja i jutrzejszego Dnia Flagi wywieśmy flagi narodowe i przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie.


W szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam będzie podczas nabożeństw majowych. Razem z Maryją będziemy prosić dobrego Boga, by błogosławił ludzkim wysiłkom, by przyniosły one obfity plon i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. Wtorkowe wołanie w intencji Ojczyzny jest także okazją do modlitwy o to, by w naszym kraju nikt nie cierpiał z powodu biedy, głodu i aby ciężka praca rolników była doceniana i godziwie wynagradzana.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbędzie się tradycyjnie w środę i będzie połączona z nabożeństwem majowym. Z racji na przypadające w tym dniu wspomnienie Świętego Floriana na wieczornej Mszy Świętej będziemy modlić się w intencji strażaków i wszystkich spieszących z pomocą podczas pożarów, powodzi czy innych klęsk żywiołowych.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.„Chociaż odszedł, jest z nami”.


Druga rocznica kanonizacji Jana Pawła II
W sobotę będziemy przeżywali ODPUST PARAFIALNY św. Stanisława biskupa i męczennika patrona Polski. Msze św. będą o godz. 9.30, 11.30 suma odpustowa, o 17.00 i o 18.00. Po sumie precesja eucharystyczna. Zapraszam asystę procesyjną.W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę.W piątek rozpoczyna się


nowenna do Ducha Świętego.
Nowenna będzie połączona z nabożeństwem majowym. Do uczestnictwa w tej nowennie zobowiązani są kandydaci do bierzmowania.
Spotkanie Kół Żywego Różańca dziś o godz. 15.00.


Spotkanie z rodzicami i dziećmi z klas III przed I komunią św. w czwartek o godz. 17.30.


 
Wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, w którym można uzyskać odpust jubileuszowy będzie w sobotę 14 maja o godz. 13.00. Koszt wyjazdu 15.zł.Proszę o zapisywanie się chętnych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
Dziś


po Mszy św. o godz. 16.00 będzie


prowadzony przez zespół Moja Rodzina.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


2 V – św. Atanazy Wielki z Aleksandrii, biskup i Doktor Kościoła, jeden z wybitnych Ojców Kościoła broniących bóstwa Chrystusa oraz autor znakomitych dzieł w obronie wiary;


4 maja – św. Florian, rzymski żołnierz i męczennik, patron i orędownik strażaków oraz hutników;


6 maja – święci Apostołowie Filip i Jakub. Filip do Jezusa przyprowadził Natanaela (Bartłomieja) i prosił Mistrza, by pokazał mu Ojca; Jakub, zwany Młodszym, to aktywny uczestnik tzw. Soboru Jerozolimskiego i przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, któremu przypisuje się autorstwo jednego z nowotestamentalnych listów.
Dziś gościmy w naszej parafii dr Iwonę Zielonkę dyrektorkę Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.
Papież ogłosił zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie. Ma ona się odbyć we wszystkich kościołach katolickich Europy. Franciszek zapowiedział to w krótkim przemówieniu przed modlitwą „Regina caeli” pod koniec Mszy św., jaką odprawił na placu św. Piotra w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.


Dziś po Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.

 
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co szemrali na opatrzność Bożą będzie odprawiona 7 maja o godz. 9.30. Dziękuję za ofiary składane na te Msze św. za zmarłych. 


 

Dlaczego nie nazywasz mnie KRÓLOWĄ POLSKI? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie...”


Słowa powiedziane przez Matkę


Bożą do włoskiego zakonnika O. Mancinelli w 1608 r.


 
Odpust to święto parafii związane z tytułem kościoła. Istotą odpustu jest łaska, jaką w tym dniu można uzyskać w kościele odpustowym. Jest nią odpuszczenie wszystkich kar doczesnych za popełnione przez siebie grzechy do chwili uzyskania takiego odpustu. Warunkiem uzyskania takiej łaski jest odmówienie  w kościele odpustowym modlitw: Ojcze nasz, Wierzę i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Jest to wielka łaska. Na jej mocy darowane nam zostają te kary, które  musielibyśmy odpokutować albo w tym albo w przyszłym życiu w czyśćcu.


W tym kontekście istotnym elementem odpustowego świętowania jest uczestniczenie w pełni ( z przyjęciem komunii świętej) we Mszy w dniu odpustu w kościele parafialnym. Ta najważniejsza Msza w dzień odpustu nazywa się sumą, która jest połączona z procesją eucharystyczną wokół kościoła, którą wielbimy Boga obecnego wśród nas pod postacią chleba.


Odpust to też ( tak było przez wiele lat) spotkanie rodzinne. Na odpust przyjeżdżali krewni, którzy uczestniczyli w sumie odpustowej a po niej przy biesiadnym stole umacniali rodzinne więzi. Zauważmy, że coraz rzadziej spotykamy się w szerszej rodzinie.
 


Dodano: 2016-04-30 18:42:13
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Strona 1 z 7