I NIEDZIELA ADWENTU


29 LISTOPADA 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.

Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 1050-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się zatem codziennie, by dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas.Przeżywane przez nas uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się  roku liturgicznym z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka. Rozpocznie się on 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przez cały rok przed Mszą św. będziemy odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Koronka będzie połączona z wypominkami za zmarłych. Ostatnia cząstka będzie ofiarowana o miłosierdzie dla parafian.

 


Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

 
Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy:W poniedziałek, środę, piątek i sobotę

o godz. 7.00,


we wtorek i czwartek o godz. 17.00. 

 


We wtorek i czwartek na roraty zapraszamy dzieci i młodzież. Dzieci przygotowujące się do I komunii św. i młodzież przygotowująca się do  bierzmowania zobowiązani są do uczestnictwa w roratach.


Na Msze roratnie będzie można kupić specjalnie sprowadzone z Włoch świece olejowe, nie kapiące. Płonąca świeca jest symbolem ludzkiego życia, światła i spełniającej się ofiary, jest symbolem modlitwy i czuwania.

 

 

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

 

 


Za tydzień adoracja Najświętszego Sakramentu na wszystkich Mszach św.

 

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.30. będziemy modlili się w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania, w sposób szczególny, z racji wspomnienia Świętego Franciszka Ksawerego, w intencji misji i misjonarzy.

 


W pierwszy piątek  będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 16.00. Msza Święta ku czci NSPJ o godz. 16.30.

 

W pierwszą sobotę zwrócimy się w ufnej modlitwie za wstawiennictwem Maryi.

 

W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 9.30 najmłodszych odwiedzi Święty Mikołaj.

 

Bardzo proszę życzliwe osoby o pomoc w przygotowaniu paczek dla dzieci. Słodycze dla dzieci, owoce oraz ofiary na zakup niespodzianek można składać na roratach lub w kancelarii parafialnej.

 


SPOTKANIA:


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 17.30.

We wtorek po Roratach spotkanie z rodzicami dzieci klas III - przygotowanie do I komunii św.

W czwartek po Roratach spotkanie z kandydatami do bierzmowania.Przypominam by segregować śmieci i wrzucać do odpowiednich pojemników. Doniczki po chryzantemach trzeba wrzucać do pojemników na plastiki, a ziemię z doniczek wyrzucamy obok za śmietnikami. To nie są śmieci, które  trzeba wywozić.

 

W tym tygodniu będą robione balustrady do schodów na wieżę kościoła. 

 

 
W tym roku po raz drugi nasza gmina weźmie udział w ogólnopolskim projekcie Szlachetna Paczka. Podczas poprzedniej edycji 26 rodzin z naszego rejonu otrzymało  w okresie przedświątecznym pomoc materialną. Spełniły się marzenia większe i mniejsze, rodziny zostały dowartościowane, podniesione na duchu i uwierzyły, że nie są same ze swymi problemami. Projekt przewiduje pomoc bezpośrednią tzn. że wolontariusze podczas rozmów z rodzinami dowiadują się konkretnie czego potrzebują i na co nie stać danej rodziny. Każdy z nas może stać się darczyńcą i wybrać z listy potrzeb coś, co jest w stanie zakupić i podarować danej rodzinie.

 


Większość rodzin z naszej gminy już znalazła darczyńców, ale są takie, które wciąż czekają. W M-GOK  możecie się Państwo dowiedzieć więcej o projekcie i rodzinach potrzebujących, a następnie zdeklarować się w jaki sposób jesteście w stanie pomóc. Być może znajdzie się ktoś, kto podejmie jeszcze większe wyzwanie i wybierze z bazy internetowe rodzinę, dla której zorganizuje paczkę wraz ze znajomymi, rodziną czy firmą. Dla tych rodzin wasza pomoc będzie bezcenna, a dla was będzie to ogromne świadectwo miłości bliźniego.

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


30 XI – św. Andrzej Apostoł, Apostoł, który po spotkaniu Mistrza z Nazaretu podzielił się tą radosną nowiną z bratem, Szymonem Piotrem i przyprowadził go do Jezusa;


3 XII – św. Franciszek Ksawery, prezbiter i jezuita, który zasłynął jako jeden z największych ewangelizatorów Dalekiego Wschodu; w tym dniu przypada Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej;


4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica, która patronuje osobom ciężko pracującym i narażonym na utratę życia. Jej wspomnienie to dzień modlitw w intencji bezrobotnych – naszych parafian borykających się z tym problemem zawierzymy w czasie modlitwy adoracyjnej i Mszy Świętej.

 


Przyjaciele Radia Maryja z dekanatu strzegowskiego zapraszają na uroczyste świętowanie XXIV rocznicy powstania Radia Maryja do Torunia w sobotę 5 grudnia. Zapisy i szczegółowe informacje u Kazimierza Piotrkowskigo z Ignacewa. Nr telefonu 513 287 056.

 


 
Msza św. w intencji dusz w czyśćcu, za które nikt się nie modli w środę o godz. 7.00.

 


Prosimy by zmarli dostąpiwszy miłosierdzia w niebie, wstawiali się za wspólnotę do której kiedyś należeli.

Ofiary na kolejne Msze św. można składać do przygotowanego koszyczka lub  na konto parafialne z dopiskiem Msze w intencji dusz czyśćcowych.

 


 Kształtowanie się roku liturgicznego

 

Rok liturgiczny, zwany także rokiem kościelnym, Rokiem Pańskim (a.d. - Anno Domini) od XI w. aż do dziś rozpoczyna się I Niedzielą Adwentu. Wcześniej w Kościele Rzymskim miało to miejsce 1 marca, zaś w Bizancjum - 1 września. Jednak w różnych miejscach świata rok liturgiczny rozpoczynał się w różnym czasie.


Od początku jednak rok liturgiczny nie miał takiej postaci, w jakiej przeżywamy go dzisiaj. Podlegał on kształtowaniu się, a wpływ na to miał model świętowania tak judaistyczny (Pascha) jak i związany ze świętami pogańskimi (np. Boże Narodzenie).


Przez chrześcijan jako pierwsza świętowana była niedziela (zwana dniem pana: gr. Kyriake hemera, łac. dies dominica) - cotygodniowa pascha; wspomnienie zmartwychwstania pańskiego. Już w drugim wieku uroczyście obchodzić zaczęto coroczne wspomnienie tego wydarzenia: Wielkanoc (Pascha), choć trwały spory o datę jej obchodzenia (artykuł o Wigilii Paschalnej). Od III wieku, w związku z prześladowaniami chrześcijan i licznymi przykładami męczeństwa za wiarę, rozbudził się w Kościele kult świętych; wpierw męczenników, później - wyznawców. Dopiero od IV wieku czci się Boże Narodzenie. Także w IV wieku kształtuje się okres Adwentu - przygotowania do uroczystości narodzenia Chrystusa, a także okres Wielkiego Postu (trwający początkowo 40 dni), związany w pierwszych wiekach chrześcijaństwa z bezpośrednim przygotowaniem katechumenów do przyjęcia chrztu. W V w. kształtuje się Triduum Paschalne. Później okresy uzupełniały się o kolejne święta i uroczystości, których pochodzenie związane jest z dawno wyznawanymi przez wiernych prawdami wiary: Bożego Ciała (XIII w.), Trójcy Przenajświętszej (XIV w.), Przemienienia Pańskiego (XV w.), Najświętszego Serca Pana Jezusa (XVII w.), Chrystusa Króla (XX w.) oraz Miłosierdzia Bożego (XXI w.). Widać więc, że rok liturgiczny to rzeczywistość dynamiczna; ulegająca ciągle zmianom - kalendarz liturgiczny nie tylko wzbogacał się o poszczególne obchody, ale także z pewnych wspomnień rezygnował. Rok liturgiczny zmienia się także dziś, ale jego oś i centrum pozostają niezmienne; odkrywanie i uwielbienie misterium Chrystusa w czasie.
 

 
 

Dodano: 2015-11-29 09:13:50

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA


22 LISTOPADA 2015


OGŁOSZENIA PARAFIALNE


 

Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.


Jezus powiedział Rozalii:


„Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w tym Państwie, z Rządem na czele.To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga”


Dziś modlimy się za wszystkie grupy i wspólnoty duszpasterskie w naszej parafii - ministrantów, lektorów, asystę procesyjną, chór i zespoły muzyczne, Koła żywego Różańca i wspólnotę Margaretka.


Każda z nich cechuje się właściwym sobie charyzmatem. Zapraszamy do zapoznania się z celami i zadaniami grup duszpasterskich w Parafii. Gorąco zachęcamy do znalezienia także swojego miejsca we wspólnocie parafialnej przez udział w spotkaniach wybranej przez siebie grupy. Czas i miejsce spotkań podane są przy poszczególnych wspólnotach. Gotowość przynależności do danej grupy można zgłosić u opiekuna grupy lub w kancelarii parafialnej.


Z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez śpiew i grę na instrumentach. Mile będą widziani nowi kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się poświęcić, zapraszamy wszystkich posiadających odpowiednie predyspozycje.

 


Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.

 


Dziś o godz. 17.00


Wieczór Wielbienia

 


Zapraszamy na wspólne uwielbienie Jezusa! Jest to czas, kiedy wspólnie dziękujemy, uwielbiamy i prosimy naszego Pana i Króla. Jezus przemienia nas pod wpływem tej modlitwy. Stajemy się wolni, radośni, zaczynamy żyć pełnią życia. Jezus staje się Kimś bardzo bliskim, Przyjacielem, z którym możemy porozmawiać.

 

 


W środę o godz. 17.00 – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie - Msza Święta wieczorna.

 


W czwartek od godz. 15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 17.30 msza św. w intencji dusz w czyśćcu, za które nikt się nie modli. Ofiary na te Msze św. można składać do przygotowanego koszyczka.

 


Można jeszcze zapisywać na wypominki roczne. W tym roku wypominki będą czytane także przed Mszą św. o 16.00.

 


PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję Lucynie i Józefowi Wojciechowskim   za ofiarowanie do kościoła obrazu Jezusa Miłosiernego, który namalowała córka Joanna Bogdanowicz.

 


Od  I niedzieli Adwentu rozpoczyna się Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka dlatego Obraz jest wystawiony na tronie byśmy mogli wypraszać wiele łask.


Dziękuję Pralni Wodnej „Ksawery” za upranie materiałów do dekoracji.

Dziękuję panu kościelnemu za poprawienie drzwi wejściowych do kościoła.

 

Kancelaria czynna jest od godz.  16.00 do 16.30.


 

 
SPRAWY GOSPODARCZE PARAFII:


Szukamy sposobu wyremontowania wieży kościoła.


Na nowe nagłośnienie w kościele wpłynęły ofiary od 3 osób. Mam nadzieję, że znajdzie się jeszcze kilka ofiarnych osób w naszej parafii, które złożą ofiarę na ten cel. Nagłośnienie, jak słychać sprawdza się bardzo dobrze.
 

 


 
Dziś gościmy w naszej parafii Ojca Ashenafi misjonarza ze zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia


Zgromadzenie to rodzina osób konsekrowanych (kapłani i bracia), którzy mają jeden cel: ewangelizację narodów. Składają śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Współpracują z nimi siostry misjonarki Matki Bożej Pocieszenia, które mają tego samego założyciela, a że osoby świeckie, które angażują się w misje.


Działalność:


Misja pocieszenia dokonuje się na różne sposoby:


Głoszenie Ewangelii tym, którzy nie znają Chrystusa, szczególnie najbiedniejszym.


Współpraca z Kościołem lokalnym.


Animacja misyjna i powołaniowa ludu Bożego.


Formacja misjonarzy.


Pomoc humanitarna, medyczna i edukacyjna.

 


SPOTKANIA:


Kandydatów do bierzmowania zapraszamy dziś na Mszę św. o. 16.00. Po Mszy św. spotkanie przygotowujące do bierzmowania.
 


 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


24 XI – święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung-lac, prezbiter, i Towarzysze, których 19 VI 1988 r. kanonizował papież Jan Paweł II.

Dodano: 2015-11-21 22:31:35
                                                                 Serdecznie zapraszamy !!!
Dodano: 2015-11-17 17:26:53

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


15 LISTOPADA 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.
W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety. U nas – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00, a następnie – Msza Święta wieczorna. Na wspólną modlitwę zapraszamy przede wszystkim narzeczonych.
W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.
Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne wszystkich grup  działających w parafii. Proszę o przygotowanie uroczystej liturgii przez te grupy."Pan Jezus chce być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym". I nieco dalej dodaje: "Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości!"


Służebnica Boża Rozalia CelakównaW Święto Chrystusa Króla uroczyście oddamy się Sercu Bożemu. Zapraszamy całe rodziny, szczególnie ważne by byli ojcowie rodzin. Przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Akt Ofiarowania się Najświętszemu Sercu Bożemu. W dzisiejszym niespokojnym świecie ofiarowanie się Jezusowi Królowi nabiera wielkiego znaczenia.
Za publiczne odmówienie Aktu ofiarowania można uzyskać odpust zupełny.
Ponadto w przyszłą niedzielę z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego swoje święto patronalne obchodzić będą także p. organista, chór parafialny, orkiestra, oraz zespół instrumentalno-wokalny Moja Rodzina i ICHTIS.


W sobotę 21 listopada o godz. 17.30 w Sali widowiskowej M-GOK w Glinojecku  odbędzie się XXII spotkanie z muzyką kościelną.
SPOTKANIA:


Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami i dziećmi z klas III przygotowującymi się do I Komunii świętej.


W przyszłą niedzielę zapraszamy kandydatów do bierzmowania na Mszę św. o godz. 16.00. Po Mszy św. spotkanie przygotowujące do bierzmowania.


Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na organizację Światowych Dni Młodzieży.
W czwartek Msza św. w intencji dusz w czyśćcu, za które nikt się nie modli. Ofiary na te Msze św. można składać do przygotowanej puszki.W niedzielę 25 października było liczenie wiernych. W naszej parafii we Mszy św. uczestniczyło 1083 osoby. Komunię św. przyjęło 454 osoby. Musimy dołożyć wiele starań by uczynić naszą parafię bardziej eucharystyczną. Służyć temu będzie rozpoczynający się od Adwentu nowy rok duszpasterski poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski i Miłosierdziu Bożemu.
PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję mieszkańcom ulicy Wiejskiej i Fabrycznej za ufundowanie ornatu i trzech stół do sprawowania liturgii.


Serdecznie dziękuję za ofiary na Fundację Pomoc Kościołowi w potrzebie. Zebraliśmy na ten cel 383,45 zł. To 5 razy więcej niż w roku ubiegłym.POMAGAMY DUSZOM W CZYŚĆCU
Z wyjątkiem świętych w Niebie, nie przypuszczam, aby u kogokolwiek można spotkać zadowolenie równe temu, jakie odczuwa dusza w Czyśćcu: wzrasta ono z każdym dniem pod wpływem działania Bożego na duszę, a to działanie wzmaga się w miarę ustępowania jego przeszkody.


Taką przeszkodą jest rdza grzechu; płomień ją pożera, a równocześnie dusza coraz więcej wystawia się na działanie Boże.


Jako przykład, uzmysławiający tę prawdę, niech nam posłuży zasłonięte lustro. Nie odbija ono promieni słonecznych nie z winy słońca, które promieniuje nieustannie, lecz po prostu z powodu przeszkody, stawianej przez zasłonę. W miarę jak zasłona znika, lustro coraz bardziej wystawia się na promieniowanie słoneczne.


W podobny sposób dusza jest pokryta rdzą grzechu, którą stale spalają płomienie czyśćcowe; i im bardziej rdza grzechu ginie, tym doskonalej dusza odbija blask prawdziwego słońca, jakim jest Bóg. Stąd i wzrasta zadowolenie w miarę znikania rdzy tudzież równoczesnego odsłaniania się duszy, by się wystawić na działanie promieni Bożych. W ten sposób wzrasta dobroć, znika rdza, aż wypełni się czas.


Przez to jednak nie zmniejsza się kara, lecz tylko czas jej trwania. Skoro jednak wola tych dusz tak całkowicie jest zjednoczona przez miłość doskonałą z Wolą Boga, nie można powiedzieć, by kara przez nie ponoszona była cierpieniem. Tak dalece zadowolone są z rozporządzenia Bożego.


Św. Katarzyna z Genui,


Rozprawa o Czyśćcu, Wrocław 1999.


Tekst całej rozprawy można znaleźć w Internecie
Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba.


Jesteśmy zobowiązani do modlitwy za zmarłych choćby dlatego, że nasze życie na ziemi nie będzie trwało wiecznie i być może my sami kiedyś będziemy potrzebować takiej pomocy od innych.


Doświadczenie uczy, że osoby, które modlą się za zmarłych, zwykle doznają od nich skutecznej pomocy, tak jak gdyby Pan Bóg chciał przez ten fakt podkreślić, że ten rodzaj modlitwy jest mu szczególnie miły.
W liturgii Kościoła w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego przeżywamy uroczystość Pana Jezusa jako Króla Wszechświata. Ma nam ona uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę.
Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził Pius XI encykliką Quas primas, 11 grudnia 1925 r. W odnowionej liturgii uroczystość jest obchodzona w ostatnią, XXXIV niedzielę w ciągu roku, dla zaznaczenia, że Chrystus Król zamyka – jako Pan historii – ludzkie dzieje i do Niego należy „ostatnie słowo” w sprawach świata.
Uroczystość Chrystusa Króla jest doskonałą okazją do refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia i świata oraz nad wartościami, które są wieczne. Upadały wielkie cywilizacje, monarchie, despoci, którzy próbowali stworzyć własny porządek i budować swoje królestwo na fundamencie przemocy, niesprawiedliwości, nienawiści i zachłanności. Niezmienne zaś pozostaje w człowieku pragnienie miłości, pokoju, sprawiedliwości, czyli szczęścia, które nie przemija. Chrystus – Król wszechświata, służąc całej ludzkości i każdemu człowiekowi z osobna, zostawiając naukę o swoim Królestwie, popartą swoim konkretnym życiem, daje pewność, że upragnione przez człowieka królestwo istnieje naprawdę. 


 

Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku


zaprasza do udziału


w akcji


honorowego oddawania krwi


„Twoja Krew – Moje Życie".
Akcja będzie prowadzona na terenie LO  w Glinojecku w dniu 17.11.2015 r. od godziny 9.00.


Honorowym dawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kg, legitymująca się dokumentem tożsamości z numerem PESEL i adresem zamieszkania. Za każde oddane 450 ml krwi: 8 czekolad, baton i soczek.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


17 XI – św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku;


19 XI – bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku;


20 XI –św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r.
W ciągu wszystkich wieków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granice śmierci. To przekonanie pozostaje pocieszającym doświadczeniem. Któż nie pragnąłby, aby do jego bliskich, którzy odeszli na tamten świat, dotarł znak dobroci, wdzięczności czy też prośba o przebaczenie? 

Benedykt XVI.
 


Dodano: 2015-11-14 16:09:56


Dodano: 2015-11-11 20:11:43
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 16