I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


22 lutego 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Dziś - pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali.w piątek o godz. 16.30, po niej Msza Święta wieczorna.

„nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” powiedział Jezus niosący krzyż do kobiet. Drugiej Drogę Krzyżową ofiarujemy w intencji dzieci. Drodzy rodzice przyjdźcie razem ze swoimi dziećmi by się za nie modlić.


Na drodze Cię Jezu spotykam.


I krzyża ciężkiego dotykam


Więc pójdę za Tobą cichutko,


By ulżyć choć trochę Twym smutkom.
Dzieci przyniosą na nabożeństwo zrobione przez siebie krzyżyki i zastawią je przy ołtarzu.Dzieci przystępujące do I i II komunii św. oraz młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do uczestniczenia w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.


W niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 – Gorzkie Żale a po tym nabożeństwie - Msza Święta. Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.


W niedziele w Wielkim Poście, 10 minut przed każdą Mszą św. będziemy odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian.Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny.
SPOTKANIA:


Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla dzieci z klas IV przygotowującymi się do Generalnej Komunii świętej.


W sobotę o g. 10.00 zbiórka ministrantów.


Kancelaria będzie czynna od godz. 17.30 do 18.00. W ważnych sprawach proszę dzwonić na numer 500 210 541.


W przyszła niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury o godz. 17.15 będzie wyświetlany film: Boskie oblicze - mówi o chuście z Manopello na której odbił się w cudowny sposób wizerunek Chrystusa. Najprawdopodobniej oblicze to utrwaliło się na materiale podczas Zmartwychwstania Chrystusa, to może wyjaśniać fakt dlaczego oblicze z chusty po połączeniu z całunem turyńskim tworzy jeden wizerunek.PODZIĘKOWANIA:


Składamy podziękowanie tym rodzinom, które przyjęły nas po kolędzie do swoich domów na wspólną modlitwę, rozmowę, za życzliwą atmosferę i składane ofiary. Martwi tylko fakt że nie wszyscy przyjęli nas po kolędzie. Rozliczenie ofiar składanych na kościół będzie podane w następną niedzielę.


Dziękuję zespołowi Moja Rodzina za poprowadzenie Wieczoru Wielbienia w ubiegłą niedzielę.


Dziękuję panu Wojciechowi Hermanowskiemu za ofiarę 1 000 zł na nowe nagłośnienie w kościele.Przy wyjściu z kościoła można nabyć filmy:


- Ja Jestem - film o realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, o jego potężnym działaniu we współczesnym świecie


- Duch - niezwykły film o Duchu Świętym - Dzieje Apostolskie pisane dzisiaj.


- Boskie Oblicze.


Jest także album z rozważaniami Drogi Krzyżowej i testamentem św. Jan Pawła II.


 
Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.


Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.


Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.


Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.Bardzo serdecznie dziękujmy osobom,
które stworzyły grupy modlitewne
i podjęły się modlitwy w mojej intencji
i w intencji ks. prefekta.Jan Paweł II mówił w Ars w 1986 roku:


„Módlmy się dzisiaj o kapłanów świętych, serdecznych, mądrych, którzy potrafią zrezygnować ze swych planów osobistych, którzy głęboko kochają Mszę świętą, główny cel ich wyświęcenia i centrum każdego ich dnia, aby swe największe wysiłki duszpasterskie kierowali, jak proboszcz z Ars, ku jasnemu głoszeniu wiary, przebaczeniu grzechów, Eucharystii”.
 Elementarz modlitwy


9. Czy grzechy uniemożliwiają modlitwę?


Człowiek, który świadomie trwa w grzechu śmiertelnym i nie ma zamiaru (nawet nie próbuje) tej sytuacji zmienić, jest duchowo zablokowany. Jego modlitwa przypomina rozmowę dwojga osób odwróconych do siebie plecami. Pierwsza rzecz w takiej sytuacji, to stanąć w prawdzie, okazać chociaż minimum skruchy, naprawić swój upadek, powstać z niego, aby móc spotkać się z Bogiem (Pan Jezus zwrócił uwagę na taką sytuację na przykładzie braku przebaczenia - por. Mt 5, 23-24). Potrzeb na do dobrej modlitwy czystość sumienia nie oznacza wolności od jakiegokolwiek grzechu (któż nie popełnia drobnych, powszednich grzechów), ale brak akceptacji czegokolwiek sprzecznego z wolą Bożą. Chodzi o wewnętrzne nastawienie, brak zgody na jakąkolwiek formę grzechu, o wielkie pragnienie unikania grzechu za wszelką cenę. Stała zgoda na grzechy lekkie bardzo przeszkadza w modlitwie i jest prostą drogą do oziębłości duchowej. Oczywiście przy takim wewnętrznym nastawieniu, kiedy z ludzkiej słabości przytrafi się jakiś upadek, to wówczas następuje natychmiastowy powrót do Boga (przy grzechu ciężkim przez żal doskonały i spowiedź przy najbliższej okazji). Im większa jest tak rozumiana czystość sumienia, tym lepsza może być modlitwa. Cdn.


 

ŚWIATŁO MIŁOSIERDZIA


Dziś wieczorem zapalmy


ŚWIATŁO MIŁOSIERDZIA


w oknach naszych domów, zwłaszcza w godzinach od 19.00 do 21.00 na znak wdzięczności wobec Bożej Opatrzności za wybór Miasta Płocka na miejsce tak doniosłych objawień.
Zapraszam do wspólnej modlitwy
dziś o godz. 20.30 przed kościołem
przy figurze Chrystusa Odkupiciela.Odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zapalimy znicze.
O godz. 21.00 odśpiewamy Apel Jasnogórski.


 

 
Z CZEGO ZREZYGNUJĘ

W WIELKIM POŚCIE?


Zrezygnuj z narzekania - skoncentruj się na wdzięczności.


Zrezygnuj z pesymizmu - Stawaj się optymistą.


Zrezygnuj z gorzkich sądów - Myśl życzliwie.


Zrezygnuj z nadmiernej troski - Zawierz Opatrzności Bożej.


Zrezygnuj ze zniechęcenia - Bądź pełen nadziei.


Zrezygnuj z zawziętości - Powróć do przebaczenia.


Zrezygnuj z nienawiści - Odpłacaj dobrem za zło.


Zrezygnuj z negatywizmu - Bądź pozytywny.


Zrezygnuj z gniewu - Bądź cierpliwszy.


Zrezygnuj z małostkowości - Stawaj się dojrzalszy.


Zrezygnuj ze smutku - Raduj się z piękna, które jest wokół ciebie.


Zrezygnuj z zazdrości - Módl się o ufność.


Zrezygnuj z obgadywania - Kontroluj język.


Zrezygnuj z grzechu - Wracaj do cnoty.


Zrezygnuj z rezygnowania - wytrwaj.
 

Dodano: 2015-02-22 07:51:48

Dodano: 2015-02-16 19:41:04

VI NIEDZIELA ZWYKŁA


15 lutego 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie  48 Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zechciejcie podjąć dobrowolną abstynencję od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu. Tym, co mają problemy z piciem alkoholu przypominamy, że w naszej parafii działa klub AA. Spotkania odbywają się w każdą Sobotę o godzinie 18.00 w podziemiach Kościoła. Jest to ogromna szansa dla każdego uzależnionego mężczyzny czy kobiety.


 W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową rozpoczniemy   okres  czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas Komunii św. wielkanocnej.

 rozpoczynają się także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz. 9.30 i 17.00. Piętnaście minut przed Mszą Świętą wieczorną - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia.

W niedziele w Wielkim Poście, 10 minut przed każdą Mszą św. będziemy odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji parafian.W piątki Wielkiego Postu - o godz. 16.30, po niej Msza Święta wieczorna.
Pierwszą Drogę Krzyżową ofiarujemy w intencji trzeźwości. Musimy na nowo uświadomić sobie jak wielkim zagrożeniem dla życia i zdrowia jest nadużywanie alkoholu Jest to bolesny problem Ojczyzny, parafii, czy też naszych rodzin, dlatego po każdej stacji drogi krzyżowej będziemy śpiewali suplikacje. Polacy w najtrudniejszych sprawach zwracali się do Boga właśnie tą modlitwą.

 

 


W niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 – Gorzkie Żale, a po tym nabożeństwie - Msza Święta. Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.Dzieci przystępujące do I i II komunii św. oraz młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zobowiązani są do uczestniczenia w  Drogi Krzyżowej.Zachęcamy też do odmawiania modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii Świętej przed wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego w piątki Wielkiego Postu, gdyż można zyskać za to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 


Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i  z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17).

 

 


SPOTKANIA:


Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z dziećmi z klas III przygotowującymi się do Pierwszej Komunii świętej.


Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla dzieci z klas IV przygotowującymi się do Generalnej Komunii świętej.


Za tydzień po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie dla Bierzmowanych.


W środę o godz. 18.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej.


W sobotę o g. 10.00 zbiórka ministrantów.

 


Co tydzień drukowana jest „gazetka parafialna”. Do tej pory zostało wydrukowanych 17 numerów po 400 egzemplarzy. Trzeba czasami uzupełniać materiały eksploatacyjne. Ostatnio został zakupiony komplet atramentów, który kosztował 1 800 zł. Druk w kolorze jest dosyć kosztowny.


Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary składane przez czytelników „gazetki”.Zachęcam do nabycia Dwumiesięcznika Ewangelizacyjnego Miłujcie się. Czasopismo to warto przeczytać w całości, pomodlić się i podać dalej, aby innym przybliżyć Boga.
 

 


                                        Wielbię Boże                 


Miłosierdzie


W niedzielę 15 lutego

po Mszy św. o godz. 16.00 


XXIV


WIECZÓR WIELBIENIA


Wieczór jest przygotowaniem do 84 rocznicy objawień Jezusa siostrze Faustynie, które miało miejsce 22 lutego 1931 r. Płocku.

 


 

Elementarz modlitwy


8. Jakie są podstawowe wymagania dotyczące modlitwy?


Te podstawowe wymagania są cztery. Otóż chodzi o: wyzbywanie się grzechów, wolność od nieuporządkowanych przywiązań, panowanie nad myślami i wyobraźnią oraz dobrą intencję. Warto im się bliżej przyjrzeć, aby później nie dziwić się różnym kłopotom, pojawiającym się podczas modlitewnych spotkań z Bogiem. Cdn.
 


NAZWY NIEDZIELI


Dzień Słońca


W tym samym czasie starożytności chrześcijańskiej (w II wieku) pojawia się nazwa niedzieli jako Dzień Słońca. Nowy Katechizm Rzymski przytacza (nr 1166) tę nazwę niedzieli cytując wspomnianą homilię św. Hieronima, który wyjaśnia: ,,Nazwany jest także przez pogan Dniem Słońca, to chętnie się na to godzimy, ponieważ dziś zajaśniało światło świata, dziś ukazało się słońce sprawiedliwości, którego blask przynosi zbawienie".


Po raz pierwszy mówi o takiej nazwie niedzieli św. Justyn: ,,Zgromadzenia zaś nasze dlatego się odbywa w dniu Słońca, ponieważ to pierwszy dzień, w którym Bóg przetworzył ciemności oraz materię i świat uczynił, ponieważ i Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, tego samego dnia zmartwychwstał".


Św. Augustyn unika tego określenia. W tym dniu, mówi, czcimy nie słońce, lecz zmartwychwstanie Pana.


Starożytni rzymianie określali siódmy dzień tygodnia mianem dzień słońca, ten dzień zbiegał się z dniem świętowanym przez chrześcijan jako dzień Pański. Pisarze starochrześcijańscy posługując się tym określeniem - dzień słońca - nadali mu sens chrystologiczny, oparty na podłożu biblijnym (Ml 3,20; 2 Kor 3,18; Ef 5,14). Zapewne w użyciu ta nazwa była stosowana jeszcze w V wieku bo św. Maksym z Turynu, w swej homilii, wyjaśnia: ,,Niedziela jest dla nas czcigodnym i uroczystym dniem, ponieważ w tym dniu Zbawiciel, jakby wschodzące słońce, rozproszywszy ciemności, zajaśniał światłem zmartwychwstania. Ludzie tego świata nazywają ten dzień dniem słońca, ponieważ oświeca go Chrystus, wschodzące słońce sprawiedliwości". Nazwa niedzieli jako Dzień Słońca znalazła zastosowanie w języku niemieckim ,,Sonntag" i w angielskim „sunday". Cdn.


 


ŚWIATŁO MIŁOSIERDZIA


W niedzielny wieczór dnia 22 lutego 1931 r. w płockim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 14, przed 26 - letnią Siostrą Faustyną stanął Zmartwychwstały Pan Jezus, prosząc o wymalowanie, znanego dziś już na całym świecie Obrazu, z podpisem JEZU UFAM TOBIE, obiecując „łaski udzielane przez ten obraz” (por. Dzienniczek, 51).


Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swej chwały.


św. S. Faustyna Kowalska,

Dzienniczek 47,48.Wieczorem 22 lutego zapalmy


ŚWIATŁO MIŁOSIERDZIA

 

w oknach naszych domów, zwłaszcza w godzinach od 19.00 do 21.00 na znak wdzięczności wobec Bożej Opatrzności za wybór Miasta Płocka na miejsce tak doniosłych objawień.

Dodano: 2015-02-14 20:14:21

V NIEDZIELA ZWYKŁA


8 lutego 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


W środę – wspomnienie Marii Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego.
Msza Święta dla chorych i osób w podeszłym wieku połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych i specjalne błogosławieństwo o godz. 11.00


Pół godziny przed tą Mszą Świętą – okazja do spowiedzi św., gdyż sakrament namaszczenia chorych należy przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Po Mszy Świętej – spotkanie przy herbacie na plebanii. Prosimy najbliższych o zajęcie się przywiezieniem i odwiezieniem chorych z kościoła.Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy o godz. 17. 00.W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za narody Europy, aby pozostały wierne swym chrześcijańskim korzeniom. Również w sobotę przypada wspomnienie św. Walentego, patrona osób chorych psychicznie i zakochanych. Starajmy się pamiętać o nich w modlitwie i codziennym postępowaniu nacechowanym życzliwością.

 


Za tydzień – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Po komunii św. przed Najświętszym sakramentem specjalne modlitwy o trzeźwość.


- Za lekceważących problem alkoholizmu


-  za wszystkich alkoholików


- Za ofiary alkoholizmu


- Za anonimowych alkoholików


Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wyprosić trzeźwość dla siebie czy swoich bliskich.


Na temat zobowiązań abstynenckich od alkoholu i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka powiemy więcej w przyszłą niedzielę.

 


PORZĄDEK KOLĘDY:


Poniedziałek  - ul. Słoneczna i Ogrodowa - od 15.00.


Wtorek  -  ul. Kościelna i Krzywa - od 15.00.

 


SPOTKANIA:


Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z dziećmi z klas IV przygotowującymi się do uroczystości Odnowienia Chrztu


Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z dziećmi z klas III przygotowującymi się do Pierwszej Komunii świętej.


Na ogrzewanie kościoła zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 1 252 zł. To jest połowa potrzebnej kwoty, aby znowu zatankować zbiorniki, które już są prawie puste. Z tego powodu taca z następnej niedzieli będzie ponownie przeznaczona na zakup oleju opałowego.

 


PODZIĘKOWANIE:


Cieszę się bardzo, że dużo dzieci wraz z rodzicami przyszło na święto Matki Bożej Gromnicznej. Był to piękny wyraz oddania czci Matce Bożej. Wielu osobom podobało się  zapalanie świeczek ofiarnych przed obrazem Matki Bożej. Chcemy zachować ten zwyczaj do czasu nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego. Zapalenie świecy jest wyrazem czci, uproszeniem łask i przedłużeniem naszej modlitwy. Biorąc świece składamy dobrowolną ofiarę.


Kilka osób z naszej parafii chciałoby pojechać do Rzymu. Chętni na ten wyjazd mogą zgłaszać się do księdza Proboszcza w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jeżeli zbierze się grupa osób to bliższe informacje będą podane w gazetce.

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


10 II – św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta z Nursji we Włoszech. Żyła na przełomie V i VI wieku;


14 II – Cyryl i Metody;


14 II – św. Walenty.Kancelaria będzie czynna od godz. 17.30 do 18.00. W ważnych sprawach proszę dzwonić na numer 500 210 541.


Dziś można nabyć książeczki „Droga Krzyżowa dla chorych” do których dołączony jest obrazek Matki Bożej z Lourde. Cena 5 zł.


Zostało zamontowane nowe nagłośnienie kościoła. Jest to profesjonalna aparatura najnowszej generacji: wzmacniacz i cyfrowe kolumny, które równomiernie rozsiewają głos w całym kościele. Poprzednie ma już ponad 25 lat. Na razie jest ono na próbę. Jest to dość kosztowna inwestycja dlatego chciałbym zwrócić się do osób, które mogą zasponsorować instalację tych urządzeń. Podam tylko, że jedna kolumna kosztuje 2 tys. zł.


W kościele głosi się Słowo Boże i powinno byś ono dobrze słyszane. Nowe nagłośnienie będzie służyło kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat jak poprzednie. Każdy ofiarodawca będzie miał przez tyle lat zasługę, że dzięki niemu Słowo Boże jest lepiej słyszane. Św. Paweł prosi: „czuwajcie najusilniej i proście, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii” ... Ef 6:19
                 Wielbię Boże
                  Miłosierdzie


                              W niedzielę 15 lutego

po Mszy św. o godz. 16.00


XXIV  WIECZÓR WIELBIENIA


Wieczór jest przygotowaniem do 84 rocznicy objawień Jezusa siostrze Faustynie, które miało miejsce 22 lutego 1931 r. Płocku.

 Walentynki dla Jezusa

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,


ale miłość moja


nigdy nie odstąpi od Ciebie– mówi Pan Iz 54,10


Proszę by dzieci przygotowały na następną niedzielę „walentynki” dla Pana Jezusa i złożyły przy ołtarzu.


Młodzież proszę aby przygotowała kartki z cytatami o miłości Boga i przyniosła je na Wieczór Wielbienia. Na koniec przekażemy sobie nawzajem. Cytaty można wyszukać w Biblii internetowej.

 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

DIECEZJI PŁOCKIEJ

ZAPRASZA NA

III TURNIEJ FUTSALU

ODDZIAŁÓW KSM DPTermin:  14 lutego 2015 roku
Miejsce:  hala sportowa w Glinojecku,
ul. Ciechanowska 8C
Plan:


8:30 – Eucharystia w kościele św. Stanisława B.M.w Glinojecku


9:30 - 9:45 – recepcja, przydzielenie szatni (hala sportowa)

10:00 –16.00 – rozgrywki futsalu


16.00 – zakończenie rozgrywek i wręczenie nagród


Zapisy do dnia 8 lutego 2015 roku pod adresem e-mail:
ksmdplockiej@gmail.com


Do wzięcia udziału w rozgrywkach zapraszamy członków KSM lub ministrantów płci męskiej w wieku od 15 do 24 lat.


Wpisowe: 30 zł (od drużyny)


Uczestnictwo w Eucharystii jest warunkiem wzięcia udziału w Turnieju.

 


Elementarz modlitwy


6. Na czym polega dalsze przygotowanie do modlitwy?


Dalsze przygotowanie do modlitwy jest związane z całym życiem osoby modlącej się. Im bardziej ktoś kieruje się na co dzień wiarą, nadzieją i miłością, tym lepiej będzie przygotowany do modlitwy, będzie ją rozpoczynał jak gdyby z wyższego pułapu. Im bardziej ktoś w życiu potrafi się wyciszyć, skupić, tym łatwiej będzie mu się modliło. Im więcej ma kontaktu z Pismem Świętym, tym lepiej dla jego modlitwy. Oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, gdyż do dobrej, prawdziwej modlitwy należy spełnić pewne wymogi, bez których w ogóle trudno owocnie się modlić. Cdn.


7. Co należy uczynić, aby móc rozwijać swoje życie modlitewne?


Przede wszystkim należy wywalczyć sobie czas na modlitwę. To jest wstępny warunek bycia człowiekiem modlitwy. Nie tyle chodzi o znalezienie czasu na spotykanie się z Bogiem, co o wywalczenie go (czyli znalezienie za wszelką cenę, nawet kosztem rezygnacji z czegoś, np. ze snu czy z innych zajęć) i to w odpowiednim wymiarze. Bez tego nie ma co w ogóle mówić o modlitwie. Pan Jezus, kiedy nie miał czasu na modlitwę z powodu wielkiego naporu ludzi, okradał się ze snu (np. wstawał przed świtem, gdy jeszcze było ciemno). Cdn.


 
NAZWY NIEDZIELI


Dzień Ósmy


Nowy Katechizm niedzielę nazywa też „ósmym dniem" (nr 1166).


Na początku drugiego wieku pojawia się ta właśnie nazwa niedzieli jako „Ósmy Dzień". Symbolizm dnia „ósmego" rozumiano jako znak zapowiadający wieczność. Na Zachodzie łączono siedem dni z siedmioma określonymi epokami historii ludzkości, po których ma nastąpić wiecznie trwający dzień ósmy. Chrześcijanie łączyli ten „Dzień Ósmy" z paruzją Chrystusa, w której znajdzie swe chwalebne ukoronowanie cała historia zbawienia i w której dokona się nowe stworzenie. W ten sposób w drugim przyjściu Chrystusa, zwycięstwo zmartwychwstania osiągnie swoją pełnię. Cdn.


 
Telewizja  Telewizja, mój kolego, to antychryst i ośmielam się twierdzić, że wystarczą trzy lub cztery pokolenia, a ludzie nie będą wiedzieć, jak się samemu bąka puszcza, człowiek wróci do jaskiń, do średniowiecznego barbarzyństwa i do stanu zidiocenia, z którego pierwotniak pantofelek wyrósł już w okresie plejstocenu.


  Carlos Ruíz Zafón

Dodano: 2015-02-08 09:54:52
« Poprzednia 1 | 2 | 3

Strona 1 z 3