DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

19 października 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października.

 


Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy iswoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe o godz. 16.00 również będzie poświęcone modlitwie właśnie w tej intencji.

 


Trwa miesiąc październik, a co się z tym wiąże, w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa październikowe, podczas których wspólnie odmawiamy i rozważamy tajemnice różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo głęboka w swej wymowie i może nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu przeżywanych problemów i pokonaniu napotykanych trudności w życiu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. Serdecznie zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach codziennie o godz. 17.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży o godz. 16.15.


W czwartek różaniec w intencji dzieci przygotowujących się do I i II komunii świętej. Zapraszamy wszystkie dzieci.

 

Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za wstawiennictwem naszej najlepszej Matki. Zapraszamy również tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie uczestniczyli. Nie wstydźmy się tego, lecz miejmy odwagę przyjść po raz pierwszy.

 


Na różaniec w tym tygodniu zapraszamy mieszkańców następujących ulic:


Poniedziałek - ul. Broniewskiego, Aleja Róż - tajemnice radosna


Wtorek - ul. Walki Młodych, T. Załęskiego - tajemnice światła


Środa - ul. Wólka Garwarska,  Garwarz Stary -  tajemnice bolesna


Czwartek - ul. Śródborze - tajemnice światła


Piątek - ul. Wkra, Wkra Kolonia - tajemnice chwalebna


Sobota - ul. Garwarz Nowy - tajemnice radosna


Odmówiliśmy już różaniec za 854 rodziny z naszej parafii. Bardzo proszę wszystkich o odmówienie kilku różańców w intencji rodzin z naszej parafii. Kartki, na których zaznaczamy ile części różańca odmówiliśmy składamy przy figurze Matki Bożej.

 


19 października przypada 30. rocznica uprowadzenia i zabójstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. we wsi Okopy na Białostocczyźnie. Był kapelanem związanym z "Solidarnością". Na sprawowanych przez niego w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu Mszach św. za Ojczyznę gromadziły się setki osób. Wielokrotnie był zastraszany i szykanowany przez SB i państwowe media, 19 października 1984 r. został porwany, a po brutalnym pobiciu wrzucony do Wisły na tamie koło Włocławka. Grób ks. Jerzego przy warszawskim kościele św. Stanisława Kostki stał się miejscem pielgrzymek Polaków oraz wiernych i turystów z całego świata.


Ks. Popiełuszko z pewnością może być wzorem kapłana na dzisiaj, kapłana mocno zaangażowanego w swoją działalność, bliskiego ludziom, pełnego wiary, ale też kochającego Ojczyznę, bliskiego sprawom każdego człowieka i bliskiego sprawom Ojczyzny.

 


We wtorek, 22 października, przypada 66. rocznica śmierci sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej ojczyźnie.

 

 


Za tydzień uroczystość poświecenia własnego kościoła. Będziemy modlili się za budowniczych tego kościoła, dobrodziejów, tych, którzy troszczyli się i troszczą o tę świątynie. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła.

 

 


SPOTKANIA:


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.

 

 


W środę przed różańcem o godz. 16.00 zapraszam dzieci które chcą śpiewać w kościele na mszach dla dzieci.

 

Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do I komunii świętej.


Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci klas IV przygotowujących się do uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św.

 


SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka  była organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.

 


Kodeks Mądrego Pomagania – to zasady, którymi kieruje się przy pomaganiu. To dzięki tym zasadom udało się tak rozwinąć SZLACHETNĄ PACZKĘ. W Paczce zawsze najpierw są ideały, dopiero z nich wypływają działania.


Dołącz do Drużyny SZLACHET NEJ PACZKI! Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy.

 


POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE - jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga ludziom będącym w trudnej sytuacji: wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, kataklizmów oraz cierpiącym w ustrojach totalitarnych.

Aby budować kolejne studnie, szkoły, szpitale, polska sekcja Pomoc Kościołowi w Potrzebie w porozumieniu z księżmi biskupami prowadzi w diecezjach całego kraju zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zbiórkę rozpoczniemy po przyszłej niedzieli i będzie trwała do 8 listopada. Wtedy będzie odbiór sprzętu.

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” WARTO PRZECZYTAĆ:


- Paweł VI - papież czasów zamętu.


- Czczony na całym świecie bł. ks. Jerzy Popiełuszko.


- O nowennie pompejańskiej.


- Jak emigrują pieniądze.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


• 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów;

• 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją;

• 22 X – bł. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski.

 


Dziś można nabyć książki i film „Niebo istniej naprawdę” oraz broszurkę o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce z litanią i modlitwą za Ojczyznę.

Dodano: 2014-10-18 22:12:38

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA


12 października 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Dziś przypada 28. niedziela w ciągu roku, która jest zarazem XIV Dniem Papieskim obchodzonym w naszej ojczyźnie. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada zawsze w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 


Po Mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii Jana Pawla II.

 


W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Każdy kto chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć swoją ofiarę do puszek przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego celem jest praktyczne wprowadzanie w życie nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

 


Można też nabyć książki, albumy o Janie Pawle II i modlitewnik do Jana Pawła II. Książki o różańcu, ulubionej modlitwie Papieża.

 


Dzisiejsza niedziela to również 2. niedziela miesiąca października. W naszej ojczyźnie tradycyjnie miesiąc ten jest poświęcony modlitwie różańcowej. Nie zaniedbujmy tego nabożeństwa, przez które możemy wyprosić wiele łask zarówno dla nas, jak i dla naszych bliskich. Matka Boża w swoich objawieniach wielokrotnie ponawiała wezwanie do odmawiania tej modlitwy w celu uproszenia Bożego Miłosierdzia dla świata. W naszych kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane codziennie o godz. 17.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży o godz. 16.15.


W poniedziałek nabożeństwo fatimskie i procesja po Mszy św. o godz. 17.00. Zapraszamy asystę i strażaków.

 


We wtorek, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto - Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz.17.00 i różaniec w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii.

 


A w nadchodzącą sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie. W intencji służby zdrowia będziemy modlili się na Mszy św o godz. 17.00 i podczas rózańca. Serdecznie zapraszamy.

 


Na różaniec w tym tygodniu zapraszamy mieszkańców następujących ulic:


Poniedziałek -  ul. Kwiatowa - tajemnice radosne

 

Wtorek -  ul. Ciechanowska - tajemnice światła


Środa - ul. Polna - tajemnice bolesne


Czwartek - W intencji nauczycieli - tajemnice chwalebne


Piątek - ul. Wojska Polskiego - tajemnice radosne


Sobota  - w intencji służby zdrowia - ul. Targowa  - tajemnice światła

 


Odmówiliśmy już różaniec za 646 rodzin z naszej parafii. Bardzo proszę wszystkich o odmówienie kilku różańców w intencji rodzin z naszej parafii. Kartki, na których zaznaczamy za ile rodzin się pomodliliśmy są przy figurze Matki Bożej. Kartki, na których zaznaczyliśmy ile części różańca odmówiliśmy składamy też przy figurze Matki Bożej.

 


Chcę być dla Ciebie Bożym listem, a ty bądź dla mnie.

 


W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Taca przeznaczona będzie na misje. Światowy Dzień Misyjny, zwany Niedzielą Misyjną, ustanowiony został w 1926 przez papieża Piusa XI. Obchodzony jest co roku w przedostatnią niedzielę października. Tego dnia katolicy na całym świecie w poczuciu solidarności otaczają modlitwą i wspomagają materialnie misyjne dzieło Kościoła.


Ofiary składane na tacę z tej okazji we wszystkich parafiach świata, również w tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

 


Za tydzień będzie liczenie wiernych obecnych na mszach św. i przystępujących do komunii św.

 


Dziś w kinie ŁYDYNIA w Ciechanowie o godz. 16.30 będzie wyświetlany film: Mary's Land. Ziemia Maryi.


Film oparty jest na faktach. Agent M.J. otrzymuje nową misję: odnaleźć kobietę, która wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie. Czy możliwe jest oszustwo na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami układanki, którą M.J. rozwiązuje?

 

 


W środę o godz. 18.00 będzie wyświetlany film „Niebo istnieje naprawdę”.

 


Film "Niebo istnieje... naprawdę" zrealizowany został na podstawie światowego bestselleru. To prawdziwa historia Coltona Burpo (Connor Corum) - chłopca, który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice (Kelly Reilly i Greg Kinnear) nie spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba i z powrotem. Czteroletni Colton Wspominał nawet o zdarzeniach mających miejsce jeszcze przed jego narodzinami. Zaskoczył opisami i mało znanymi szczegółami o niebie, dokładnie pasującymi do tego, co podaje Biblia, a o których, jako dziecko nie mógł wiedzieć. Colton opowiadał z rozbrajającą dziecięcą niewinnością o spotkaniach z członkami rodziny, którzy już odeszli z tego świata.

 


SPOTKANIA:


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.


W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujące do I komunii świętej.


Kancelaria parafialna w październiku ze względu na nabożeństwo różańcowe czynna będzie od godz. 15.30 do 16.00. Interesantów będziemy przyjmować także o godz. 18.00 po różańcu. Można już zapisywać wypominki i intencje mszalne na nowy rok.

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” WARTO PRZECZYTAĆ:

 

 W „Gościu Niedzielnym” dziś m.in.:


- Pokochałem ludzką miłość. Tematem pierwszego synodu zwołanego przez Franciszka jest rodzina. Jan Paweł II na temat pierwszego synodu za swojego pontyfikatu także wybrał rodzinę. Lista dokonań papieża Polaka jako duszpasterza małżeństw i rodzin jest imponująca.

 

 - Piękno rodziny. W jaki sposób przedstawiać prawdę o rodzinie, jak promować piękno rodziny. I jakimi nowoczesnymi środkami może to robić każdy z nas.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


• 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, odnowiciel życia zakonnego pod zaborem rosyjskim; apostołując w konfesjonale, dał początek licznym zgromadzeniom bezhabitowym, których członkinie mogły docierać do wielu różnych środowisk, by tak głosić ewangelię miłości;


• 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktora Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką;

• 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona na Śląsku zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym męstwem duchem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały;


• 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; w drodze do Rzymu pisał listy do chrześcijan w tym mieście, aby nie starali się go uwolnić, gdyż pragnie być pszenicą zmielona zębami lwów, aby stać się czystym chlebem Chrystusa; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła. 

Dodano: 2014-10-11 22:39:35

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA


5 października 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca października, która jest zarazem 27. niedzielą w ciągu roku. Liturgia tej niedzieli przypomina nam, że mamy się troszczyć o Chrystusowy Kościół, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei i miłości w każdym z nas.

 


Październik, jak zapewne pamiętamy, jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy do wytrwałego odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza w rodzinach. W tym miesiącu zapraszamy również na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym kościele codziennie o godz. 17.00. Różaniec dla dzieci i młodzieży o godz. 16.15.

 

W tym tygodniu, we wtorek, 7 października, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) dokładnie 7 października 1571 roku. W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

 


Jest to zarazem święto patronalne róż różańcowych. Róże różańcowe są to 20-osobowe grupy, których członkowie odmawiają codziennie jedną dziesiątkę różańca i w ten sposób codziennie jest odmawiany cały różaniec przez te osoby. Raz w miesiącu następuje zmiana odmawianej tajemnicy. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło.

 


Na różaniec w tym tygodniu zapraszamy mieszkańców następujących ulic:

 


Poniedziałek       ul Mazowiecka i Bema                tajemnice światła


Wtorek                  ul Nowotki                                       tajemnice bolesne


Środa                     ul. Płocka i Paśniki                       tajemnice chwalebne


Czwartek              ul. Wiejska                                       tajemnice radosne


Piątek                    ul Słoneczna i Sienkiewicza     tajemnice światła


Sobota                   ul. Zielona Ścieżka                       tajemnice bolesne

 


Odmówiliśmy już różaniec za 400 rodzin z naszej parafii. Bardzo proszę wszystkich o odmówienie kilku różańców w intencji rodzin z naszej parafii. Kartki, na których zaznaczamy za ile rodzin się pomodliliśmy są przy figurze Matki Bożej. Kartki, na których zaznaczyliśmy ile części różańca odmówiliśmy składamy też przy figurze Matki Bożej.

 

 

 


Chce być dla Ciebie Bożym listem, a ty bądź dla mnie.

 

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Hasło to towarzyszyło całemu pontyfikatowi papieża Polaka. Jan Paweł II ukazywał świętość jako drogę do nawrócenia. Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji.

 

 

Istotnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest jego wymiar charytatywny. Corocznie organizowana zbiórka pieniędzy jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi. Środki zebrane podczas zbiórki zasilą fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej aktualnie 2 500 młodych, zdolnych ludzi, pochodzących z niezamożnych rodzin, z wiosek i niewielkich miast. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie talentów i zdobywanie wymarzonego wykształcenia.

 


Zbiórka przykościelna odbędzie się w niedzielę 12 października. Kampanii Dnia Papieskiego towarzyszy akcja SMS-owa. W dniach od 15 września do 31 października wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod numer 74 265 (koszt 4,92 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 704 40 7401 (koszt 4,99 zł z VAT) można dofinansować fundusz stypendialny i w ten sposób włączyć się w budowanie „żywego pomnika” Jana Pawła II.

 


W przyszła niedzielę będzie można nabyć książki, albumy o Janie Pawle II i modlitewnik do Jana Pawła II. Książki o różańcu, ulubionej modlitwie Papieża, o świętych, oraz światowy bestseller „Niebo istnieje... Naprawdę!” Niesamowita historia małego chłopca o wyprawie do nieba i z powrotem.

 

 

SPOTKANIA:


Dziś po Mszy o godz. 16.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania.


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” WARTO PRZECZYTAĆ:


- Przed Synodem - Są powody do niepokoju. Dokument przygotowawczy diagnozuje, że kondycja rodziny jest coraz gorsza.

- Jak Maryja dotrzymuje słowa.


- Francja przeciw katolikom.


- Zagarnianie winnicy.


- Do czasopisma dołączona jest płyta z 3 częścią dzienniczka Siostry Faustyny.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


 9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski; uznawany za naszego pierwszego historyka.

Dodano: 2014-10-05 09:50:13

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA


28 września 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

Dziecko,
 idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: " Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł.  Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». Mt. 21 , 28-31

 

Dziś w 26. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą miesiąca września. Liturgia zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Jest to szczególnie istotne, jeśli uświadomimy sobie, że naszym postępowaniem mamy dawać świadectwo naszej wiary. A zatem: jakie jest to moje świadectwo?

 


Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem.

 

Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane od poniedziałku do piątku - dla dzieci i młodzieży o godz. 16.15 - dla dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału w nich każdego, kto boryka się z różnymi trudnościami, problemami. Powierzając je Matce Bożej, możemy ze zdziwieniem odkryć, jak bardzo zmienia się nasze do nich nastawienie i jak Ona pokazuje drogi wyjścia z sytuacji, z których wydaje się, że już wyjścia nie ma.

 


Na różaniec zapraszamy w tym tygodniu mieszkańców:


 
Środa - ul. Kościelna i Nadrzeczna. część radosna


Czwartek - ul. Parkowa i Ogrodowa. część światła


Piątek - ul Leśna i Krzywa. część bolesna


Sobota - ul. Fabryczna i Jasna część chwalebna


 

Członkowie Żywego Różańca rozpoczęli odmawianie różańca w intencji rodzin z naszej parafii. Odmówili już różaniec za 201 rodzin. Rodzina za którą został odmówiony różaniec otrzyma kartkę z powiadomieniem i zaproszeniem do odmówienia różańca za następne rodziny. W ten sposób obejmiemy różańcem cała naszą parafię.

 


Jutro, w poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

 

 

 

A w czwartek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby  było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

 


Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień szczególnie poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwie o nowe powołanie do życia konsekrowanego Bogu.

 


W pierwszy piątek miesiąca Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana będzie o godz. 17.00 Natomiast wszystkich pragnących skorzystać z sakramentu pojednania zapraszamy do kościoła od godz.16.15.

 


W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z  Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Święty ten ma również wiele do powiedzenia dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie stworzenia.

 


W najbliższą Niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu. Tą adoracją rozpoczniemy Nowennę przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Procesja eucharystyczna po Mszy o godz. 11.00. Zapraszam asystę i strażaków.

 


Organizowany jest z naszej parafii wyjazd na III Zjazd Kół Żywego Różańca do Smardzewa gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Wyjazd 4 października o godz. 9.00. Zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 


SPOTKANIA:


Dziś po Mszy o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV przygotowujące do Uroczystości Odnowienia Chrztu Świętego.

Spotkanie Kół Żywego Różańca w środę 1 października po różańcu.

W piątek po różańcu próba chóru. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą ubogacać liturgię śpiewem.


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.


W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 16.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania.


Uroczyste otwarcie
Miejsko-Gminnego Przedszkola
w Glinojecku
3 października 2014 r.
Początek
9.00 - Msza św. w kościele
parafialnym w Glinojecku

 

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM WARTO PRZECZYTAĆ”:


- Jak Albania przyjęła Papieża.


- Noc cudów.


- Prywatna sprawa – walka o nasze dobre imię.


-  Rząd zjednoczonej Platformy.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


•30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński;


•1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.

Dodano: 2014-09-28 09:56:04

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA


21 września 2014


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. W tym roku orędzie to skupia się wokół tematu „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z treścią tego orędzia. Możemy je znaleźć na katolickich stronach internetowych lub też w prasie, która jest dostępna przy wyjściu z kościoła.

 


Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

 


Dziś został przygotowany kiermasz książek religijnych. Są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zainteresujmy się tymi książkami i wybierzmy coś dla siebie.


"Dom bez książek jest jak plaża bez słońca."
José Martí

 

"Samo już czytanie książek kształci ludzi.
Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników."
Stanisław Konarski

 

 

 

 


Liturgia dzisiejszej niedzieli natomiast zachęca nas do refleksji nad naszą życiową postawą. Nad tym, czy cechuje się ono prawością w postępowaniu. Warto też pomyśleć nad tym, czy nie oceniamy innych zbyt pochopnie i jedynie na podstawie zewnętrznego wyglądu.

 

 


Organizowany jest z naszej parafii wyjazd na III Zjazd Kół Żywego Różańca do Smardzewa gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Zjazd odbędzie się 4 października. Zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

 


SPOTKANIA:


Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się  do I Komunii św.


W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 przygotowanie do chrztu dla rodziców i chrzestnych.


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.


W przyszła niedzielę po Mszy o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV przygotowujących się  do Uroczystości Odnowienia Chrztu Świętego.


 

PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję pani Jadwidze Wichowskiej z piekarni w Glinojecku, która ofiarowała chleb dla dzieci na ognisko.

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM WARTO PRZECZYTAĆ”:


-  Papież Franciszek w Albanii - kraju męczenników.


- Mamy zmieniają świat.


-  Pytania do islamu.


-  O przyczynach bierności Zachodu wobec Putina.

 


W niedzielę 21 września 2014 r., obchodzony jest 48 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W związku z tym Biskup Płocki Piotr Libera podjął decyzję o zbiórce ofiar do puszek na rzecz Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój naszej rozgłośni a szczególnie realizację misji ewangelizacyjnej

 


 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


- 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny; nie rozstawał się również nigdy z różańcem;


- 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań;


- 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym. 

Dodano: 2014-09-20 23:12:17
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 14