Zmiany w intencjach mszalnych
Dodano: 2015-05-27 09:42:34

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


24 MAJA 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu.

W dzisiejszą Niedzielę na sumie    


Pomódlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmują Komunię Świętą i za siebie, prosząc o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem obecnym w Eucharystii.


W Białym tygodniu dzieci będą przychodziły na mszę św. o godz. 17.00 Jest to czas, w którym dzieci umacniają więź z Jezusem eucharystycznym.
Ponadto dziś – z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – przeżywamy VIII Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. Te intencje powierzaliśmy Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii. Pamiętajmy też o niej w naszych modlitwach prywatnych.
Z okazji  zapraszamy we wtorek na Mszę św. o godz. 17.00 wszystkie Matki. Po Mszy św. program dla mam przygotowany przez młodzież z gimnazjum.
Dziś kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”. Jeśli ktoś z wiernych do tej pory nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!
Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.30 17.00 i 0 18.00.
     Po Mszy Świętej  o godz. 17.00.


W środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączymy z nabożeństwem majowym.W piątek dzieci, które przychodziły na majowe złożą swoje kartki. W poniedziałek będzie rozdanie nagród za uczestnictwo w nabożeństwie.
W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze Święte w naszym kościele o godz. 17.00 i 18.00 Po Mszy Świętej o godz. 17.00 nabożeństwo majowe.
Za tydzień - uroczystość Najświętszej Trójcy. Ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 16.00
Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym proszę o przygotowanie ołtarzy:


1.Przy posesji państwa Czubaków


2. Na ulicy Broniewskiego przy posesji państwa Kowalskich


3. Przy figurce na ulicy Torfa Załęskiego


4. Przy hali sportowej na ul. Ciechanowskiej


Zakończenie procesji przy kościele.


Proszę by wszyscy włączyli się przygotowanie ołtarzy. Jest to wyraz naszej wiary
W następną niedzielęUroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. na Mszy św. o godz. 11.00.


Spowiedź przed II komunią św.


Sobota od godz. 9.00 do 9.30 o od godz. 16.00 do 16.30.
PRÓBY I SPOTKANIA:Próba przed uroczystością Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego w poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00.Spotkanie Rady Gospodarczej w środę o godz. 19.30.


Zarządzeniem episkopatu taca w przyszła niedzielę będzie przeznaczona na organizację Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję za dar ołtarza od młodzieży przystępującej do bierzmowania, i dzieci przystępujących do I Komunii św. W tym roku pieniądze przeznaczone są na nowe mikrofony.


Dziękuję za ofiary na nagłośnienie:


Jan Podlecki z Szyjk -  100.00 zł.


Ofiara bezimienna - 50.00 zł.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


26 V – św. Filip Nereusz, prezbiter, który w 1551 roku założył Zgromadzenie Księży Oratorianów, nazywane też od jego imienia Zgromadzeniem Księży Filipinów;


29 V – św. Urszula Ledóchowska, dziewica, która w 1920 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego do pracy wychowawczej nad młodzieżą.


Kancelaria będzie czynna od godz. 16.30 do 17.00. od wtorku do soboty. W ważnych sprawach proszę dzwonić na numer 500 210 541.Msza święta wynagradzająca
Niestety, nie mamy w Tradycji w Polsce Arcybractwa Mszy św. wynagradzającej, możemy jednak łatwo wykonywać wymagania tego Arcybractwa i zasłużyć niezliczone łaski dla siebie i dla naszych bliźnich. Publikujemy więc ten pożyteczny tekst z lat 30-tych XX wieku.


Największą chwalę przynosi Panu Bogu ofiara Mszy św. Niezawodnie jest wielu katolików, którzy doceniają ten największy skarb Kościoła św. Lecz wielu złych i oziębłych nie uczestniczy w tej najświętszej ofierze z własnej winy, nawet w niedzielę i święta, kiedy to są obowiązani pod grzechem śmiertelnym.


Zbawiciel świata ofiaruje się ustawicznie na niezliczonych ołtarzach i jako dobry pasterz zachęca do brania udziału w tej ofierze. Lecz jak wielu jest obojętnych na to miłosne wezwanie! Wielu nie chce przyjść nawet w niedzielę i święta! Ale oto inni gorliwi przychodzą nie tylko, by Jezusowi ofiarować swą miłość i odebrać łaski od Niego, lecz także, by Mu wynagrodzić za winy swych braci. „Panie“ – wołają – „oto przychodzimy osobno zamiast tych Twoich niedobrych dzieci wysłuchać Mszy św. Daj nam dla nich Twe błogosławieństwo, oświeć i nawróć ich, by Cię poznali i za miłość Twą odwzajemniali Ci miłością”. A dusz, wynagradzających w ten sposób Panu Bogu, liczymy dziś przeszło na milion. Są to członkowie Arcybractwa Mszy świętej wynagradzającej.


Arcybractwo Mszy św. wynagradzającej chce przez powtórne, nadobowiązkowe wysłuchanie Mszy św. w niedzielę i święta lub w dzień powszedni, wynagrodzić zniewagę wyrządzoną P. Bogu przez uwalniających się bez słusznej przyczyny od tego chrześcijańskiego obowiązku w dni nakazane. Jedna Msza św. może być zastąpiona jedynie przez inną Mszę św. Nie ma żadnego dzieła na ziemi, które by mogło wyrównać jej wartości. Jedynym obowiązkiem członków Arcybractwa Mszy św. wynagradzającej jest słuchanie drugiej Mszy św. w niedzielę i święta, z tym wyraźnym zamiarem, by Panu Bogu wynagrodzić za tych, którzy zaniedbują swej powinności z powodu niedbalstwa. Kto nie może wysłuchać drugiej Mszy świętej w niedzielę lub święta, może w ten dzień przyjąć Komunię św. w duchu wynagrodzenia. Może także zamiast w niedzielę wysłuchać Mszy św. w tygodniu w dniu dowolnym w tej intencji.


Dzieło Mszy św. wynagradzającej zawdzięcza swój początek pobożnej wdowie z Paryża w roku 1862, która później wstąpiła do klasztoru PP. Norbertanek w Bonlieu i tam jako Siostra Róża świątobliwą śmiercią zakończyła życie. Dzieło to rozszerzyło się wkrótce po wielu krajach. Inne Bractwa Mszy św. wynagradzającej zatwierdzone przez Stolice św. powstały w Tongerloo dla Belgii (1890), w Manchester (1890) dla Anglii, w Bern (1890) dla Holandii, we Fryburgu dla Szwajcarii, w Rzymie dla Włoch, w Pradze na Strahowie, w kanonii Premonstratensów (1894) dla Czech, w Strassburgu (1906) dla Niemiec, w mieście Palma na wyspie Majorce dla Hiszpanii, w Kanadzie w przeorstwie premonstrateńskim w Weste de Pere, diecezji Greenbay.


Na polskiej ziemi istnieje to pobożne dzieło od r. 1890 w Krakowie na Zwierzyńcu przy klasztorze PP. Norbertanek i liczy około 25 tysięcy członków. Gorliwi zelatorzy wszystkich warstw społeczeństwa, duchowni i świeccy, pozyskują wciąż nowych członków, a rzewne i pełne zapału listy od tychże są wymownym świadectwem ich gorliwości. Jedynym warunkiem przyjęcia do Arcybractwa Mszy św. wynagradzającej jest być wpisanym do księgi brackiej i otrzymać od upoważnionego dyrektora kartę wpisową. Członkowie mają szczególny udział we wszystkich modlitwach, dobrych uczynkach i Mszach św. odprawianych lub słuchanych przez wszystkich członków stowarzyszonych. Trudno znaleźć drugie pobożne ćwiczenie, które byłoby tak hojnie ubogacone odpustami, jak Msza św. wynagradzająca.


To dzieło błogosławione ma trzy wielkie, praktyczne zalety: jest łatwe, korzystne i stosowne do obecnych czasów:


I. Dzieło to jest łatwe. Przecież wielu chrześcijan wypełnia ten obowiązek od dawna nie wiedząc wcale o tym. Ci wszyscy już teraz należą niejako do tego stowarzyszenia. A wielu z nich po przeczytaniu tego artykułu z pewnością zapisze się w liczbę tego Arcybractwa. Czyż to bowiem nie łatwo, znaleźć pół godziny wolnej w tygodniu na wysłuchanie drugiej Mszy św.? Sławny mąż stanu Garcia Moreno (prezydent Ekwadoru) mawiał: „Gdy chcę zyskać wiele, wiele czasu, poświęcam najpierw pół godziny na wysłuchanie Mszy św.”. Msza św. wynagradzająca nie wymaga wiele, a Bóg tę małą ofiarę hojnie płaci i nagradza.


II. Dzieło Mszy św. wynagradzającej jest zbawienne w swych skutkach. Msza św. wynagradzająca pomnaża w nas szacunek dla Mszy św. jako osi całego nabożeństwa chrześcijańskiego i najdoskonalszego wyrazu czci Bożej. Przez nią nabywamy głębszego przeświadczenia o obowiązku święcenia niedzieli. W miejscowościach, gdzie ludzie rzadko do kościoła uczęszczają, jest Msza św. wynagradzająca wybornym i jedynym nieraz środkiem do podniesienia ducha pobożności wśród parafian. Ona pobudza wiernych do częstej Komunii św. Pociąga również do słuchania Mszy św. w dni powszednie. Nie sprawia też trudności duchownym. Żadne bractwa nie tracą nic wskutek Mszy św. wynagradzającej. (Szczególnie łatwo daje się praktykować w klasztorach i seminariach duchownych.) W Niemczech zapisują dzieci po pierwszej Komunii św. do Arcybractwa Mszy św. wynagradzającej, by od młodości przywykły cenić wysoko Mszę św. W Manchester (w Anglii) odprawia się umyślnie co czwartek Msza św. w duchu wynagrodzenia, na której są obecne dzieci szkolne. Ich katecheta odprawia z początkiem tejże głośno akt ofiarowania.


III. Msza św. wynagradzająca jest jeszcze dziełem odpowiednim na obecne czasy. „To święte dzieło jest nader miłe, szczególnie w naszych czasach odpowiednie”, tak się wyraził św. papież Pius X. Kiedy bowiem więcej jak nie w naszych czasach zaniedbuje się słuchania Mszy św. w niedzielę i święta?


Poznawszy cel, korzyści i zalety Mszy św. wynagradzającej, powinniśmy się starać o rozszerzenie tego dzieła. Przyczynimy się znacznie przez to do oddania Panu Bogu należnej czci, dopomożemy do spełniania trzeciego przykazania Bożego.
„Przewodnik Katolicki”, Poznań, 9.08.1931, s. 551.


NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI....


Tak modlił się święty Jan Paweł II na placu zwycięstwa w 1979 r.
Niech te słowa będą natchnieniem dla wszystkich, którym na sercu leży dobro Ojczyzny.

Dodano: 2015-05-24 13:33:15

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE


17 MAJA 2015


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Dziś obchodzimy UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.


Nabożeństwo majowe w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17.30, a dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 16.00.


Dni powszednie między uroczystościami Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, mają specjalne znaczenie; są dniami nowenny – przygotowania na przyjęcie Ducha Świętego Pocieszyciela.

 


W środę o godz. 17.30 Msza Święta wieczorna, a po niej skrócona nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, połączona z nabożeństwem majowym.

 


W czwartek młodzież z III klas gimnazjum otrzyma sakrament bierzmowania, którego udzieli ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz. Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy młodzież z rodzicami i bliskimi, by modlić się razem o dary Ducha św. dla młodzieży.


Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin - środa od godziny 16.00

 


W sobotę wieczorem - Msza Święta z wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego.


Po Mszy świętej odbędzie się czuwanie modlitewne w czasie, którego będziemy rozważać czym są Dary Ducha Świętego i modlić się o nie. zapraszamy młodzież, dorosłych a szczególnie osoby, które były członkami ruchu Światło - Życie. Młodzież klas II gimnazjum podczas tego modlitewnego spotkania rozpocznie swoje przygotowanie do bierzmowania.

 

 
Za tydzień – uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Parafialny Dzień Wdzięczności Bogu za dary Ducha Świętego, otrzymane w sakramentach chrztu i bierzmowania, zakończenie okresu wielkanocnego w liturgii Kościoła, a także Dzień Modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach.

 

Nie tylko szukać należy Boga, Gdzie poświęcone błyszczą podwoje, Bowiem świątynią, dziecino droga, Może być także serduszko twoje... 

- Władysław Bełza


W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klas III przyjmą po raz pierwszy komunię św.
Spowiedź przed I komunią św. piątek od godz. 17.0 0 do 17.30. sobota od godz. 9.00 do 9.30. i od godz. 16.30 do 17.00.Próby i Spotkania:


Próby do bierzmowania: wtorek godzina 16.00, środa godzina 15.45.


Przygotowanie do I komunii św. we wtorek, środę i piątek o godz. 18.00.

 

Podziękowania:


Dziękuję z wydrukowanie 300 egzemplarzy broszurki „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski” Chciałbym aby ta broszurka dotarła do każdej rodziny w parafii i była jedną z form przygotowania do Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego.


Dziękuję Beacie i Andrzejowi Nowakowskim za słodycze dla dzieci, które przychodzą na nabożeństwo majowe.


Dziękuję za ofiary na nagłośnienie:

 

Aleksandra i Jacek Antczak - 50.00 zł.


 

Zapraszamy dzieci do grania w tenisa stołowego w sali przy kościele, lub babingtona w każdą sobotę od godz. 10.00.

 Przy cmentarzu będą stały dodatkowe plastikowe worki do których można wrzucać tylko zużyte wkłady do zniczy. Wkłady te będą oddzielnie odbierane zmniejszy to litość śmieci w pojemnikach. Jeszcze raz proszę o segregowanie śmieci.

 

 

KURSUJĄCA BIBLIOTEKA


Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Od dzisiaj w naszym kościele działa półka bookcrossingowa. Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również w miejscach w ty m celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Właśnie taka półka znajduje się w naszym kościele! Możemy wziąć książkę i po przeczytaniu odnieść ją z powrotem aby inni mogli ją przeczytać. Jeśli ktoś ma książki religijne może je prze-kazać do biblioteki.

 

 

Do dziś aktualne


Przed pierwszymi wyborami w Polsce Niepodległej, to jest w 1919 r., pouczano, że uczestnictwo w wyborach jest udziałem w kształtowaniu państwa. „Od was zależeć będzie, w jaki sposób podbijecie i urządzicie polską ziemię, którą nam Bóg oddaje” - uświadamiano wyborców.


Przy formułowaniu wskazówek dla katolickiego wyborcy przed wyborami w okresie II Rzeczypospolitej, w 1928 r., powtarzano jako główny obowiązek - uczestniczenie w wyborach oraz wybieranie tak, jak każdemu „Bóg i sumienie rozkazuje”. Wybory są „niejako bitwą o przyszłe losy naszej Ojczyzny”, w której każdy, kto tylko może, powinien wziąć udział.
Zdrowym rozwojem życia państwowe-go powinni się zainteresować wszyscy obywatele w tej mierze, w jakiej to możliwe. Trzeba iść do urny z poczucia obowiązku patriotycznego”.

 

„Powołanie niesie w sobie odpowiedź na pytanie: po co być człowiekiem – i jak nim być? Odpowiedź ta nadaje nowy wymiar całemu życiu i ustanawia jego definitywny sens. Ten definitywny sens wyłania się na drodze ewangelicznego paradoksu o życiu, które się traci, chcąc je zachować, i które – wręcz przeciwnie – zachowuje się, tracąc je „z powodu Chrystusa i Ewangelii”.

Św. Jan Paweł II

 

Dziś gościmy w naszej parafii grupę kleryków z Wyższego Seminarium w Płocku wraz z ks. mgr. Leszkiem Piórkowskim, ojcem duchownym w seminarium. Ks. Leszek już był u nas kilka razy gdy zastępował ks. prefekta.

 ELEMENTARZ MODLITWY22. Co pomaga w skupieniu podczas modlitwy?


Pomaga ogólna życiowa postawa oraz zwykła umiejętność koncentracji (tak jak np. przy odrabianiu lekcji). Bezpośrednio w skupieniu może pomóc odpowiedni wybór miejsca i czasu (np. trudno skupić się, gdy z sąsiedniego pokoju dochodzą odgłosy filmu oglądanego przez kogoś z domowników; trudno skupić się także wtedy, kiedy chce się modlić bezpośrednio po wykonaniu jakiejś absorbującej czynności, np. po obejrzeniu meczu). Ważne jest poświęcenie czasu na świadome wyciszenie, stanięcie w obecności Boga, zatęsknienie za Nim. Warto skorzystać z zewnętrznych znaków (np. z krzyżyka czy obrazka).


23. Czy roztargnienie podczas modlitwy jest grzechem? 


Roztargnienie podczas modlitwy samo w sobie nie jest grzechem, ale utrapieniem. Nie-wiernością Panu Bogu staje się wówczas, kiedy człowiek je sobie uświadamia i nic nie robi, aby je przezwyciężyć, po prostu wewnętrznie się na nie zgadza. Jeżeli jednak próbuje je przezwyciężyć, to choćby czynił to bezskutecznie, nie ponosi jakiejkolwiek winy. Cdn.
Czy telewizja publiczna jest stronnicza?


Czas antenowy dla poszczególnych kandydatów


KOMOROWSKI Bronisław   - 7 godz. 44 min.


JARUBAS Adam Sebastian   - 2 godz. 32 min.


PALIKOT Janusz Marian   - 2 godz. 25 min.


OGÓREK Magdalena Agnieszka  - 1 godz. 46 min.


DUDA Andrzej Sebastian   - 1 godz. 43 min.


WILK Jacek     -  54 min.


KUKIZ Paweł Piotr     - 52 min.


KOWALSKI Marian Janusz    - 39 min.


KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard   - 37 min.


BRAUN Grzegorz Michał    - 8 min.


TANAJNO Paweł Jan     - 8 min.


Bronisław Komorowski z racji pełnionej funkcji dodatkowo    - 10 godz. 22 min.

Dodano: 2015-05-17 20:12:18

W sobotę 16 maja Jego Magnificencja ks. prał. dr Marek Jarosz - Rektor WSD w Płocku ustanowił nowych ceremoniarzy Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Płockiej. Wśród nich są nasi ministranci:


Sebastian Gosik i Rafał Wernicki. GRATULUJEMY !!!Poza tym, był to Dzień Otwartych Drzwi WSD połączony z Diecezjalnym Dniem Ministranta, dlatego też przy tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zostać ministrantem, aby zgłosili się do


ks. prefekta Adama Gnypa.

 


Zapraszamy do galerii na fotorelację z w/w Uroczystości.

Dodano: 2015-05-17 15:53:28
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Strona 1 z 8