ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA


14 września 2014

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 


Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku, lecz – jak to już słyszeliśmy w trakcie Mszy św. – została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z naszej historii zbawienia.

 


Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

 

 

W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

 

 

 

Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie, by wesprzeć modlitwę również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne.


Jeśli zaś jesteśmy rodzicami, to postarajmy się szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy czas dla naszych dzieci i właśnie z nimi porozmawiać na temat tego, czego się ostatnio uczyły, co ich szczególnie zainteresowało lub zaniepokoiło, czego od nas oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

 


W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.

 


Zapraszamy dzieci i młodzież na Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki. Nabożeństwa będą we wtorek, środę i czwartek o godz. 17.00. Od godziny 16.30 będzie spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego.


 

W czwartek na zakończenie Triduum będzie ognisko dla dzieci i młodzieży przy kościele (jeśli będzie odpowiednia pogoda).

 


Tegoroczna XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 20 września 2014 r. pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga”! Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).


 

Wyjazd dzieci o godz. 9.00, wyjazd młodzieży o godz. 15.00. Proszę zapisywać się u księży lub katechetek.


 

 

W przyszłą niedzielę na mszy o godz. 9.30 będzie poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych, oraz błogosławieństwo dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zapraszam wszystkie dzieci z klas pierwszych wraz z rodzicami by modlić się w intencji dzieci.

 

 

 


W przyszłą niedzielę 21 września będzie obchodzony w Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania” Z tej okazji będzie zorganizowany kiermasz książek i czasopism religijnych.

 

 


W środę 17 września przypada 75 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Wojna przyniosła okrutną śmierć dziesiątkom milionów ofiar i zgotowała straszliwy los setkom milionów niewinnych ludzi. Prawie każda polska rodzina, doświadczyła nie tylko heroizmu walki, ale i grozy. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy oddali życie za ojczyznę i módlmy się o nawrócenie Rosji.

 

 


SPOTKANIA:


 

Dziś spotkanie popielgrzymkowe grupy białej w Sońsku. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 16.00.


W środę spotkanie Rady Gospodarczej o godz. 18.30 na plebanii.


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.

 

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św.

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM WARTO PRZECZYTAĆ”:


- Krzyż więcej niż znak.


- Można pomóc Ukrainie.

-  Znowu będzie wojna?


- O islamskiej inwazji na chrześcijan.


- Popiełuszko czasów stalinowskich.

-  Do dzisiejszego numeru jest dołączona płyta z druga częścią „Dzienniczka  św. siostry Faustyny”.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 16 IX –św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych;


 

   • 20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem.

Dodano: 2014-09-14 10:13:10

 

 

Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

 

 


W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.


Msze św. będą odprawiane o godz. 9.30, 17.30 i o 18.00.

 


Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań.

 


W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.


 

 

Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością, Krzyż wiernością
Krzyż zbawieniem jest.


 

 

W sobotę 13 września nabożeństwo fatimskie o godz. 19.00.

 


Matko ludzi i ludów, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej nasz ludzki świat, który Tobie zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i narodów. Zawierzamy Ci i poświęcamy zwłaszcza tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia szczególnie potrzebują.

 

Akt zawierzenia – Jan Paweł II

 


Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała
we wszystkim dla ich dobra,        Rz. 8.28

 


Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w odpuście parafialnym i całodziennej adoracji. Przez cały dzień adorowało Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie około 600 osób. Na adorację przychodziły dzieci, młodzież i dorośli.

 


SPOTKANIA:


W poniedziałek spotkanie katechetów o godz. 16.00 na plebanii.


W czwartek spotkanie rady duszpasterskiej i osób działających duszpastersko w parafii o godz. 18.30 na plebanii.


W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00 w sali katechetycznej.


W niedzielę 14 września spotkanie popielgrzymkowe grupy białej w Sońsku. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 16.00.

 


W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” WARTO PRZECZYTAĆ:


- Konstytucyjne prawa wierzących.

- O holokauście chrześcijan w Iraku.


- Jak walczyć z przemocą?


-  Emerytalne filary.


- Co robić by zdrowo się odżywiać?

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


• 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, zaliczany jest do ojców Kościoła z IV wieku; ze względu na zdolności oratorskie i pojednawcze nadano mu przydomek „Chryzostom, czyli Złotousty”; pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką.

Dodano: 2014-09-07 15:05:27

Witamy w naszej parafii księdza mgr Adama Gnypa.

 

Niech Jezus Chrystus umacnia Cię księże prefekcie w bezcennym dla wiernych naszej parafii posługiwaniu. Niech daje Ci wiele radości i satysfakcji z dobrze spełnianego zadania, które powierza Ci Opatrzność. Niech dobry Bóg zawsze Ci błogosławi.

 

Dodano: 2014-08-31 17:31:26

 

Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji. Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano, by choć przez krótką, lecz intensywną modlitwę polecić Bogu siebie i tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych domowników i bliskich naszemu sercu.

 

 


Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. dla dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły będzie celebrowana o godz. 8.00. Zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej przede wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, gdyż wiarę najlepiej możemy przekazać własnym przykładem, a nie tylko słowem i poleceniami.

 


Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest już coraz mniej żyjących świadków tej ogromnej tragedii ludzkości, lecz to nie zwalnia nas od pamięci o tych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć podczas 6-letniej zawieruchy wojennej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkim wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka. Dziś gdy tuż za naszą granicą toczy się wojna a na świecie w tylu konfliktach zbrojnych leje się krew, bardzo potrzebna jest modlitwa o pokój. Włączmy się w akcję proponowaną w Gościu Niedzielny: Koronka za prześladowanych chrześcijan.

 

W nadchodzącym tygodniu przypada również pierwszy czwartek  miesiąca, dzień poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołanie kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii. Nie zaniedbujmy tego zwyczaju, aby się kiedyś nie okazało, że brakuje nam kapłanów, którzy sprawowaliby dla nas sakramenty. Adoracja w tej intencji rozpocznie się o godz.16.30.

 

Odkupiciel świata i człowieka, Jezus Chrystus, to centralna postać dzieła zbawienia. Uroczystość Najświętszego Odkupiciela koncentruje naszą uwagę na jego znaczeniu i powszechnej mocy zbawczej. Uroczystość ta przypomina nam zwłaszcza szczególne przyczyny Odkupienia, które są pozahistoryczne. Są nimi przede wszystkim nieskończona miłość Ojca dającego nam Syna oraz miłość Syna, który wydał za nas samego siebie i uczynił nas w swoim Duchu “nowym stworzeniem”, pierwocinami powszechnego zbawienia ludzkości i świata.

 

 


W piątek przypada odpust Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Chciałbym aby ten dzień był uwielbieniem Chrystusa Odkupiciela przez całodzienną adorację. Dawniej było to nabożeństwo czterdziesto-godzinne W ciągu dnia będą odprawione 4 Msze św. Msza św. jest największym uwielbieniem Boga. Miedzy Mszami będą adoracje wspólne i czas na adorację prywatną w ciszy. Każdy może sobie wybrać czy woli sam na sam rozmawiać z Jezusem, czy włączyć się we wspólną adorację. Jest to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca.

 


PORZĄDEK ADORACJI:


 9.00 - Msza św. o dary Ducha Świętego dla parafian.


 
 10.00 - Adoracja wspólna – Wynagrodzenie Jezusowi Odkupicielowi.


 11.00 - Adoracja w ciszy.


 12.00 - Msza św. w intencji chorych.


 13.00 -  Adoracja w intencji chorych i w podeszłym wieku.


 14.00 - Adoracja w ciszy.


 15.00 - Msza św. dla dzieci.


Adoracja dla dzieci – Adoruję Jezusa z Aniołami.


 16.00 - Adoracja w ciszy.


 17.00 - Adoracja dla młodzieży.


 18.00 - Msza św.

 

Adoracja wspólna – Wynagrodzenie Jezusowi Odkupicielowi
Procesja eucharystyczna.

 


W pierwszą sobotę miesiąca z dziecięcym zaufaniem oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.30. Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, gdy miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa

 


Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Loretto dnia 7 września Zapisy u państwa Wojciechowskich w sklepie.

 


Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na podatki parafialne.

 


W GOŚCIU NIEDZIELNYM WARTO PRZECZYTAĆ:

- Szturmujemy Irak – Na widoczne w geście nienawiści pięści dzihadystów odpowiedzmy dłonią zaciśniętą na różańcu. 

- W afrykańskim piekle. Przygody letnich katolików. 

- Rząd – rodzice trzecie starcie.

- Pod sąd za Smoleńsk.

 

Dla dzieci jest dzisiaj „Mały Gość Niedzielny”


 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


• 1 IX – św. Bronisława (ok. 1200-1259), dziewica; jej krewnymi byli m.in. św. Jacek Odrowąż i bł. Czesław; żywiła głębokie nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, które to doprowadziło ją na szczyty kontemplacji; na wszelkie dramatyczne wydarzenia w swoim życiu potrafiła patrzeć z wiarą i zaufaniem do Boga;


• 3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła; od jego imienia pochodzi nazwa śpiewu liturgicznego określanego jako „śpiew gregoriański”, który przez Sobór Watykański II został uznany za własny śpiew liturgii rzymskiej; od tego papieża pochodzi też zwyczaj odprawia 30 Mszy św. za zmarłych zwanych „gregorianką”.

Dodano: 2014-08-31 10:49:10

 

 

 

Przeżywamy dziś 21. niedzielę w ciągu roku. W liturgii słowa usłyszeliśmy kierowane do nas osobiście pytanie Pana Jezusa Chrystusa: „A wy za kogo mnie uważacie”? Niech nasze codzienne życie, zgodne z wymaganiami Ewangelii będzie nieustannym dawaniem odpowiedzi wyrażanej w czynach i postępowaniu.

 

 


Do końca sierpnia zostało jeszcze kilka dni. Nie zapominajmy zatem, że jest to miesiąc trzeźwości i zachowajmy abstynencję choćby przez ten krótki czas. Możemy bowiem podjąć to umartwienie, ofiarowując je w intencji tych, którym jest trudno zerwać z nałogiem lub którym się wydaje, że oni tego problemu nie mają, a jednocześnie nie potrafią sobie odmówić małych porcji alkoholu spożywanych systematycznie, np. co wieczór lampka wina, kieliszek koniaku, dwa piwa - przecież to nie nałóg… Ale łatwo to zweryfikować, obserwując, co się z nami dzieje, gdy tych używek choć na kilka dni zabraknie. Wszystkich, którzy chcieliby ten problem pokonać, lecz nie wiedzą, jak sobie poradzić, zapraszamy na spotkania grupy AA. Spotyka się ona w soboty o godz. 18.00.

 

 

 

W nadchodzący wtorek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – imieniny naszej Królowej. Pamiętajmy, aby w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar tej najlepszej z Matek. Msze św. w naszym kościele będą o godzinie 9.30 i 17.30.


 

Jasnogórski obraz Matki Bożej jest zaliczany do ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria, co oznacza „Ta, która prowadzi”, wskazuje drogę. Maryja jest naszą prawdziwą i najczulszą Matką, czego wielokrotnie dawała dowody w historii naszego narodu, otaczając nas opieką, dlatego też z ufnością możemy powierzać Jej wszystkie nasze troski. Możemy również uczyć się od Niej troski o nasze dzieci i rodziny. Nie zapominajmy o tym w naszej modlitwie. Uczmy się od Niej zaufania Bogu i powierzenia się Jemu całkowicie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, niezrozumiałych dla nas. Prośmy, aby Ona stała się dla nas drogą, aby prosiła Ojca o światło i o uległość Jego woli.

 

 


XXIV Wieczór Wielbienia
26.08.2014 o godzinie 20:00 -
w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej
"Naucz nas Panie żyć tak jak Maryja"
Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia.

 

 

We wtorek po Mszy św. o godz. 17.30 spotkanie z ministrantami

i scholą.

 

 

30 sierpnia planowana jest pielgrzymka rowerowa do Rostkowa dla młodzieży. Proszę by chętni zgłaszali się do ks. Proboszcza.

 

 

 

 

 


Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w poniedziałek

1 września o godz. 8.00.

 

 


PRACE W KOŚCIELE:


 

Chciałbym zdjąć pajęczyny, które są nad ołtarzem. Można to zrobić tylko przy użyciu podnośnika, który da się wprowadzić do środka kościoła. Jeśli ktoś z parafian ma taki podnośnik lub wie gdzie można wynająć to proszę o kontakt.


Taca z niedzieli w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na podatki parafialne.

 


Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, którą możemy nabyć przy wyjściu z kościoła. W „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać:

 bardzo ciekawe historie związane z „Dzienniczkiem” siostry Faustyny – „Zastanowiłem się jak Faustyna mogła przewidzieć zburzenie Warszawy, sąd nad Piłsudskim. Jak to możliwe, że widziała swoją kanonizację? I najważniejsze: jak osoba po trzech klasach mogła coś takiego napisać „
Do czasopisma dołączona jest dziś płyta z „Dzienniczkiem” s. Faustyny.


- Papież Franciszek beatyfikował 124 męczenników koreańskich przy udziale miliona wiernych.

 

- NIK nie pozostawia suchej nitki na procesie powstawania farm wiatrowych w Polsce.


- Kłamstwa Gazety Wyborczej na temat Kościoła.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


• 27 VIII – św. Monika, matka świętego Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie; może być wzorem i wspomożycielką matek, które są bezradne wobec swoich dzieci wybierających niewłaściwe drogi w życiu;


• 28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła.


• A w piątek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. To wspomnienie ukazuje nam, do czego może prowadzić wierność prawdzie. Jan jako poprzednik Chrystusa nigdy nie odstąpił od wzywania do przemiany życia, nawet jeśli w ostateczności właśnie przez to stracił swoje życie. Niech to wspomnienie stanie się dla nas okazją do refleksji nad tym, na ile my jesteśmy gotowi unikać wygodnego kompromisu, gdy chodzi o prawdę i życiową wierność chrześcijańskiej hierarchii wartości. Niech rozpoczynający się dziś tydzień będzie dla nas okazją do czynienia dobra, a tym samym do dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa.

Dodano: 2014-08-23 19:51:01
« Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 1 z 13